головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Терехова Оксана - “Натовп” як носій та виразник громадської думки

У статті розглянуто складну проблему “натовпу” як носія та виразника громадської думки. Виявлено ступінь розробки і подальші перспективи вивчення даної тематики.

«Толпа» как носитель и выразитель общественного мнения

В статье рассмотрена сложная проблема "толпы" как носителя и выразителя общественного мнения. Обнаружена степень разработки и последующие перспективы изучения данной тематики.

«Crowd» as a Transmitter and Public Opinion Giver

In the article "crowd" is considered as a transmitter and public opinion giver. Author determined the degree of development and subsequent prospects of research of this subject.

читати далі »

Лукашенко Віктор - Від фальшивих романтичних закликів до прагматизму практичних дій

У статті стисло висвітлюється практична діяльність НДІУ МОНУ за останні півроку в Автономій Республіці Крим з головних напрямків: розробка історико-теоретичних, методологічних та практичних проблем українознавства; впровадження нових технологій; координація українознавчих досліджень; підготовка викладачів-українознавців.

Ключові слова: регіональна модель, криза змісту освіти, проект, концентр, угода.

От фальшивых романтичных призывов к прагматизму практических действий

В статье кратко освещается практическая деятельность НДИУ МОНУ за последних полгода в Автономной Республике Крым по главным направлениям: разработка историко-теоретических, методологических и практических проблем украиноведения; внедрение новых технологий; координация украинознавчих исследований; подготовка преподавателей-украиноведов.

Ключевые слова: региональная модель, кризис содержания образования, проект, концентр, соглашение.

From False Romantic Appeals to Pragmatism of Practical Actions

In the article author examined half-yearly practical activity of Ukrainian Study Scientific Research Institute in Autonomy Republic of Crimea in such main directions as development of historical-theoretical, methodological and practical problems of Ukrainian study; introduction of new technologies; coordination of Ukrainian study researches; training of Ukrainian study teachers.

Key words: regional model, crisis of content of education, project, concenter, agreement.

читати далі »

Офіцинський Роман - Джерела правлячої еліти України першої половини 1990-х рр.

На середину 1990-х рр. в Україні оформився панівний політичний конгломерат (номенклатура, націонал-демократи і нова бізнес-еліта), що характеризується феноменами трайбалізму і конвертації влади у власність. Президентсько-парламентський конфлікт і міжусобиці по лінії центр-регіони послужили для української верхівки селективними і модернізаторськими тестами.

Источники правящей элиты Украины первой половины 1990-х гг

В средине 1990-х гг. в Украине сформировался господствующий политический конгломерат (номенклатура, национал-демократы и новая бизнес-элита), который характеризуется феноменами трайбализма и конвертации власти в собственность. Президентско-парламентский конфликт и междоусобие по линии центр-регионы послужили для украинской верхушки селективными и модернизаторскими тестами.

Sources of Ukrainian Dominative Elite in the First Half of 1990s

The article is devoted to the analysis of a dominating political conglomerate (nomenclature, national-democrats and new business-elita) which was formed in the middle of 1990s. That phenomenon was characterized with tribalism and convertion of authority into the property. Presidential and parliamentary conflict and also “center-regions” civil discord served as selective and modernizational tests for the Ukrainian power structure .

читати далі »

Ренке Тетяна - Дипломатична «карма» Бориса Тарасюка або ще раз про український вибір у світових контекстах

Бесіда з Борисом Тарасюком

читати далі »

Зеленчук Іван - Верховинщина як центральний район Гуцульщини

Верховина (до 1962 р. Жаб’є) розташована у Східних Карпатах за 130 км від обласного центру м. Івано-Франківськ та за 31 км від залізничної станції Ворохта. У лютому 1940 р. Жаб’є стало районним центром. У 1963 р. район був приєднаний до Косівського. У грудні 1966 р. відновлено Верховинський район і включено до його складу села Білоберізка, Хороцево, Барвінків. На його території є селище міського типу, 41 село і 117 присілків, які підпорядковані районній Верховинській селищній та 21 сільській радам. Нині територія Верховинського району складає 125426 га, з них: 32113 га становлять господарські угіддя: рілля – 871,46 га, багаторічні насадження – 120,5 га, сінокоси – 12380,3 га, пасовища – 20541,5 га, а 89442 га (71,3%) – ліси та інші площі, вкриті лісом.

читати далі »

Скрипникова Лариса - Сандармох. Увічнення пам’яті українців, страчених за межами України в роки політичного терору, – справа честі місцевих українців

Пам’яті соловецького етапу

читати далі »

Карпюк Г.,Назаренко В., Дорошук Л - Трансформація відносин власності в Україні: економіко-правові аспекти

Колективний науковий інтегрований проект 33-ї економічної та 34-ї юридичної груп УГЛ КНУ ім.Т.Шевченка

читати далі »

Гербст Джон - Про дипломатію і не лише про неї

До уваги наших читачів пропонується розмова з паном послом, який вільно володіє російською, спілкується арабською та вивчає українську мову.

читати далі »

Недюха Микола - Соціальний порядок як атрибут політичної системи українського суспільства

У статті розглядаються основні підходи щодо розуміння сутності соціального порядку, а також новітні його інтерпретації. Значна увага приділена політико-правовим механізмам утвердження соціального порядку в умовах трансформаційних соціальних станів.

Ключові слова: соціальний порядок, правовий порядок, самоорганізація суспільства, національна ідея.

В статье рассматриваются основные подходы понимания сущности социального порядка, а также модерные его интерпретации. Существенное внимание уделено политико-правовым вопросам утверждения социального порядка в условиях трансформационных социальных состояний.

Ключевые слова: социальный порядок, правовой порядок, самоорганизация общества, национальная идея.

In the article an author examined the main approaches to understanding of essence of social order and its modern interpretations. An important attention is paid to the political and legal aspects of social order confirmation under conditions of transformational social states.

Key words: social order, legal order, self-organization of a society, national idea.

читати далі »

Степико Михайло - Консолідація українського суспільства: феномен та чинники

У статті досліджується проблема консолідації українського соціуму в контексті праксеологічних смислів українознавства. Автор доводить, що теоретичне та практичне розв’язання цієї проблеми є ключовою умовою цивілізаційного поступу України.

Ключові слова: контекст українознавства, політична нація, консолідація суспільства, національна ідентичність, соціальна аномія.

В статье исследуется проблема консолидации украинского социума в контексте праксеологических смыслов украиноведения. Автор обосновывает, что теоретическое и практическое решение этой проблемы является ключевым условием цивилизационного развития Украины.

Consolidation of the Ukrainian socium is studied in the context of a praxeological sense of Ukrainian studies. The author proves that theoretical and practical solution of this problem is a key condition for the civilized advancement of Ukraine.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet