головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #4(33)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Реалії та перспективи української політики очима експерта

Співавтор

Тетяна Ренке - відповідальний секретар журналу

Кожна держава має дві фундаментальні складові свого розвитку – внутрішню і міжнародну. Для України особливо вагомими нині є обидва вектори: внутрішня і зовнішня політика. З часу розвитку України як суверенної Соборної держави вона переживає необхідність принципових коректив і в змісті, і в формах реалізації своїх завдань. Стратегію і тактику зовнішньої політики наша держава мала розгортати практично з нуля, бо за СРСР, хоча Україна була навіть у числі засновників ООН, її активи перебували під абсолютним контролем Москви. І дипломати українського МЗС мали відстоювати інтереси не своєї республіки: їх – окремих! – мовби й не існувало, а були загальноімперські.

читати далі »

Грищенко Констянтин - Україна — Росія: людина і держава

Передрук з газети «Дзеркало тижня»

читати далі »

Горбулін Володимир - Конквістадор у панцирі залізнім

Співавтор

Валентин Бадрак — директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

Цього тижня депутати нижньої палати російського парламенту розглянули в першому читанні і затвердили законопроект, який дозволяє використовувати підрозділи збройних сил за кордоном. Військову силу планується застосовувати для відбиття нападу, захисту громадян, запобігання агресії проти іншої держави і боротьби з піратством. А чого ви, власне, очікували? Російський парламент так давно працює в ручному режимі, що іноді дивуєшся: а навіщо господарям Кремля грати на сцені невластиві ролі, адже світ з певного часу сприймає Володимира Володимировича як генерального секретаря Росії...

читати далі »

Щоткіна Катерина - Блаженнійший Любомир Гузар: про єдність і гідність

Передрук з газети «Дзеркало тижня»

читати далі »

Тарасенко Ірина - Феномен думки

У статті проаналізовано інформаційні процеси в сучасній культурі, підкреслено роль думки у всіх сферах життєдіяльності людини. Досліджено різні розуміння інформації в концепціях семіосфери, інформаційного суспільства, стійкого розвитку культури. Розглянуто вплив інформаційних систем та інформаційної техніки на свідомість сучасної людини. Наголошено на значенні інформації, духовного знання для національного відродження.

Ключові слова: думка, інформація, інформаційна система, свідомість.

Феномен мысли

В статье проанализированы информационные процессы в современной культуре, подчеркнута роль мысли во всех сферах жизнедеятельности человека. Исследованы различные понимания информации в концепциях семиосферы, информационного общества, устойчивого развития культуры. Рассмотрено влияние информационных систем и информационной техники на сознание современного человека. Отмечено значение информации, духовного знания для национального возрождения.

Ключевые слова: мысль, информация, информационная система, сознание.

The phenomenon of the thought

The information processes in the modern culture are analysed and importance of the thought in all spheres of life are emphasized in the paper. The different understandings of the information on the conception of semiosphera, information society, stable development of the culture are researched. The influence of information systems and computing technique on consciousness of the modern man is considered. An importance of information, knowledge for national renewal is showed.

Key words: thought, information, information system, consciousness.

читати далі »

Дробноход Микола - Сучасні тенденції еволюційного розвитку людства та Україна

Історія людини, етносів, націй і держав – це споконвічна боротьба за виживання, в якій завжди гостро поставало питання життя або смерті. Визначальним при цьому є прояв біологічного інстинкту до виживання (життя), тобто «сукупності вроджених реакцій (актів поведінки) організмів…у відповідь на зовнішні і внутрішні подразники» (Сов. енциклопедия, М., Т.10, 1972)...

читати далі »

Кочура Наталія - Національна ідея – духовна парадигма розвитку українського суспільства в умовах глобалізації

У статті зосереджено увагу на проблемі формування національної ідеї як духовно-символічного капіталу України й відгуку на виклики глобалізованого сьогодення. З огляду на це аналізується духовно-культурне значення, покладене в концепт «творення хліба». На його основі запропоновано філософсько-поетичну композицію національної ідеї, що відображає певні світоглядно-ціннісні традиції українського народу.

Ключові слова: українська національна ідея, глобалізація, «цивілізаційна клітина», духовні цінності, концепт «творити хліб».

Национальная идея – духовная парадигма развития украинского общества в условиях глобализации

В статье автор сосредотачивает внимание на проблеме формирования национальной идеи как духовно-символического капитала и отклика на вызовы глобализированной современности. Исходя из этого, анализируется понятие «творить хлеб». На его основе предлагается философско-поэтическая композиция национальной идеи, которая отражает определенные мировоззренческо-ценностные традиции украинского народа.

Ключевые слова: украинская национальная идея, глобализация, «цивилизационная клетка», духовные ценности, концепт «творить хлеб».

National Idea a Spiritual Paradigm of Ukrainian Society Development in Conditions of Globalization

The author of the article concentrates her attention on the problem of national idea formation as spiritual and symbolic capital and response on the challenge of globayised modernity. Hence the concept «to create bread» is analyzed. On its basis philosophical and poetic composition of the Ukrainian national idea which reflects definite world outlook and value traditions of the Ukrainian nation is proposed.

Key words: Ukrainian national idea, globalization, «cell of civilization», cultural wealth, concept «to create bread».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet