головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #1(30)
пошук по сайту
Ажнюк Богдан - Український національний кордон у «Європі без кордонів»

У статті автор висловлює думку про те, що у справі зміцнення «національних кордонів» (у сенсі духовної культури, національної свідомості) українцям треба вчитися в інших націй.

Ключові слова: Україна, національний кордон, Європа, Закарпаття, русинство, балканізація, новітня історія.

Украинская национальная граница в «Европе без границ»

Автор считает, что в деле укрепления «национальных границ» (в смысле духовной культуры, национального сознания) украинцам нужно учиться у других наций.

Ключевые слова: Украина, национальная граница, Европа, Закарпатье, русинство, балканизация, новейшая история.

Ukrainian National Border in «Europe without Borders»

Author considers that Ukrainians should adopt experience of other nations in the process of strengthening of «national borders» (national culture, national consciousness).

Key words: Ukraine, national border, Europe, Transcarpathian region, Balkanization, modern history.

читати далі »

Калмикова Галина - Взаємозв’язок культури та демократичного врядування в Україні

Стаття присвячена аналізу взаємодії, взаємодоповнення та зміцнення понять „культура” та „демократичне врядування” в сучасних умовах державного управління України. Розглянуто сутність поняття культури, світогляду, розвитку суспільства. Проаналізовано витоки та риси українського демократизму, функції культури, її тенденції. Означено поняття та принципи демократичного врядування, його міжсекторної співпраці з культурною сферою українського народу.

Ключові слова: культура українського народу, демократичне врядування, міжсекторна співпраця, демократичний шлях розвитку, культурна політика держави.

Взаимосвязь культуры и демократического управления в Украине

В статье анализируется взаимодействие, взаимодополнение и укрепление понятий «культура» и «демократическое управление» в современных условиях государственного управления Украины. Рассмотрена сущность понятия культуры, мировоззрения, развития общества. Проанализированы истоки и черты украинского демократизма, функции культуры, ее тенденции. Обозначены понятия и принципы демократического управления, его межсекторного сотрудничества с культурной сферой украинского народа.

Ключевые слова: культура украинского народа, демократическое управление, межсекторное сотрудничество, демократический путь развития, культурная политика государства.

Interrelation of Culture and Democratic Style of Management in Ukraine

The article is devoted to analysis of interaction, complementarity and consolidation of notions “culture” and “democratic style of management” in actual practice of public administration in Ukraine. The author examined essence of such notions as “culture”, “world outlook” and “development of the society”. Sources and features of the Ukrainian democracy, functions of culture and its tendencies are analyzed in the article. The researcher defined the notion and principles of democratic style of management and its intersectoral collaboration with cultural sphere of the Ukrainian people.

Key words: culture of the Ukrainian nation, democratic style of management, democratic development, cultural policy of state.

читати далі »

Крамар Тетяна - Свобода в контексті суспільного розвитку людини

У статті розглядається співвідношення між теоретичним дослідженням загальних тенденцій розкриття змісту свободи особистості та аналізом практичних форм її реалізації в сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: індивід, соціум, індивідуальна свобода, особистість, соціальна свобода.

Свобода в контексте общественного развития человека

В статье рассматривается соотношение между теоретическим исследованием общих тенденций раскрытия содержания свободы личности и анализом практических форм ее реализации в современном украинском обществе.

Ключевые слова: индивид, социум, индивидуальная свобода, личность, социальная свобода.

Freedom in a Context of Community Development of People

The main idea of the article is a search of correlation between theoretical research of general tendencies of examination of content of individual freedom and analysis of practical forms of its realization in modern Ukrainian society.

Key words: individual, society, individual freedom, personality, social freedom.

читати далі »

Матвєєв Володимир - Роль етноконфесійних факторів у процесі самоідентифікації єврейської нації

Питання про самоідентифікацію завжди було актуальним для українського та єврейського народів. Українців пригнічували та намагалися асимілювати сусіди та зовнішні вороги, постійно зазіхаючи на їх державність. Євреї довгий час перебували в діаспорі, не мали своєї держави й використовували у побуті різні мови...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet