головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Дубовік Ольга - Битва за Стайки

"Українське слово" наприкінці 2006 року стало першим виданням, яке пером відомого письменника Сергія Плачинди підняло тему про високу державницьку вагу археологічних знахідок у селі Стайки та пов’язаний з цим проект будівництва на місці колишнього заводського кар’єру історико-туристичного комплексу "Спадщина"...

читати далі »

Петрук Наталія - Неформальна спільність і формування засад самоорганізації суспільства. (На матеріалі історії українського бароко)

Стаття присвячена аналізу ролі неформальних спільнот української інтелігенції XVI–XVII ст. у виробленні засад самоорганізації суспільства. Діяльність української інтелігенції розглядається як фактор національної консолідації та духовного єднання в час соціальних потрясінь і політичної нестабільності.

Ключові слова: неформальні спільноти, національна консолідація, духовне єднання.

В статье анализируется роль неформальных объединений украинской интеллигенции XVI–XVII вв. касательно выработки принципов самоорганизации общества. Деятельность украинской интеллигенции рассматривается как фактор национальной консолидации и духовного единения во время социальных потрясений и политической нестабильности.

Ключевые слова: неформальные объединения, национальная консолидация, духовное единение.

The article is devoted to the analysis of role of informal associations of Ukrainian intelligentsia XVI–XVII in making of principles of selforganisation of society. Activity of Ukrainian intelligentsia is examined as a factor of national consolidation and spiritual unity in time of social shocks and political instability.

Key words: informal associations, national consolidation, spiritual unity.

читати далі »

Корнійчук Олександр - Вплив макроекономічного середовища на розбудову *конкурентоспроможної моделі фондового ринку України

У статті розглядається сутність конкурентоспроможності фондового ринку України та вплив макроекономічного середовища на його формування.

Ключові слова: конкурентоспроможність фондового ринку, макроекономічне середовище, національні інтереси, національна мета у фінансовій сфері.

В статье рассматривается сущность конкурентоспособности фондового рынка Украины и влияние макроэкономической среды на его формирование.

Ключевые слова: конкурентоспособность фондового рынка, макроэкономическая среда, национальные интересы, национальные цели в финансовой сфере.

In this article the essence of competitability of the fund market in Ukraine and the macroeconomic environment influence on its forming are described.

Key words: the competitability of the fund market, the macroeconomic environment, the national interests in the market sphere, the national goal.

читати далі »

НДІУ - За Українську Помісну Православну Церкву

12 червня 2007 року в приміщенні Українського Дому (Київ, Хрещатик,2) відбувся другий Всеукраїнський церковно-громадський форум, організований Київським Патріархатом.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet