головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #3(44)
пошук по сайту
Зеленчук Іван - Українознавча реконструкція біографії видатної гуцульської співачки Марії Кречунєк (Чукутихи)

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ

У статті досліджено життя і творчість видатної гуцульської народної співачки Марії Кречунєк (Чукутихи) та здійснено українознавчу реконструкцію її біографії. Автори переконані, що поступове відродження і розвиток автентичної народної музичної, хореографічної і вокальної культури Гуцульщини як самобутнього регіону України можливе лише за сприяння державних владних структур, органів місцевого самоврядування, наукових, освітніх і культурних установ та громадських організацій.

Ключові слова: Гуцульський регіон України, концепція експедиційного українознавства, гуцульські народні пісні, співачка Марія Кречунєк (Чукутиха), українознавча реконструкція.

Украинознавческая реконструкция биографии выдающейся гуцульской певицы Марии Кречунек (Чукутихи)

В статье исследованы жизнь и творчество выдающейся гуцульской народной певицы Марии Кречунек (Чукутихи) и осуществлена украинознавческая реконструкция ее биографии. Авторы убеждены, что постепенное возрождение и развитие подлинной народной музыкальной, хореографической и вокальной культуры Гуцульщины как самобытного региона Украины возможно лишь при содействии государственных структур власти, органов местного самоуправления, научных, образовательных и культурных учреждений и общественных организаций.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украины, концепция экспедиционного украинознавства, гуцульские народные песни, певица Мария Кречунек (Чукутиха), украинознавческая реконструкция.

Ukrainian biography reconstruction of famous Huzul singer Maria Krechunek (Chukutyha)

Life and creative work of famous Huzul singer Maria Krechunek (Chukutyha) is researched in the article. The authors are sure that gradual revival and development of authentic national musical, choreographic and vocal culture of Huzul as original region of Ukraine is possible only with the contribution of state structures, local self-management organs, scientific, educational and cultural institutions and public organizations.

Key words: Huzul region of Ukraine, conception on expedition Ukrainian studies, Huzul national songs, singer Maria Krechunek (Chukutyha), Ukrainian studies reconstruction.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet