головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #4(33)
пошук по сайту
Зеленчук Іван - Організація і методика проведення учнівських українознавчих експедицій загальноосвітніми навчальними закладами Гуцульського регіону України

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

У статті розглянуто організацію і методику проведення учнівських українознавчих експедицій загальноосвітніми навчальними закладами Гуцульського регіону України.

Ключові слова: Гуцульський регіон України, освіта, учнівські українознавчі експедиції, загальний опис сільського населеного пункту.

Организация и методика проведения ученических украинознавческих экспедиций общеобразовательными учебными заведениями Гуцульского региона Украины

В статье рассмотрены организация и методика проведения ученических украинознавческих экспедиций общеобразовательными учебными заведениями Гуцульского региона Украины.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украины, образование, ученические украинознавческие экспедиции, общее описание сельского населенного пункта.

Organization and methodology of student expeditions of Ukrainoznavstvo running by general educational institutions of Hutsul region of Ukraine

Organization and methodology of student expeditions of Ukrainoznavstvo running by general educational institutions of Hutsul region of Ukraine is considered in the article.

Key words: Hutsul region of Ukraine, education, student expeditions of Ukrainoznavstvo, general description of village community.

читати далі »

Зеленчук Іван - Спогади Михайла Зузяка – українця, котрий в числі перших брав участь у боях Другої світової війни

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

В історії західних областей України періоду 1939–1945 років є одна важлива специфічна особливість. Вона полягає в тому, що до 1939 р. Західна Україна була під владою Польщі, і українські військовослужбовці, які служили в Польській армії, вже з 1 вересня 1939 р. взяли участь у боях з фашистськими військами в Другій світовій війні (на боці Польщі). Українці, які в той час жили в іншій частині України – УРСР, потрапили на Другу світову війну набагато пізніше – 22 червня 1941 р...

читати далі »

Істоміна Надія - Переселення вихідців з українських губерній на Ставропольщину у ХVІІІ–ХІХ ст. (за результатами українознавчої експедиції)

У статті подано аналітичний огляд літератури, що висвітлює проблему переселення вихідців з українських губерній на територію Ставропольщини (період до ХІХ ст.), за результатами українознавчої експедиції на Північний Кавказ.

Ключові слова: етнос, міграція, малороси, етнічна асиміляція, козаки, ідентифікація.

Переселение выходцев из украинских губерний на Ставропольщину в ХVІII – XIX веках (по результатам украинознавческой экспедиции)

В статье представлен аналитический обзор литературы по проблеме переселения выходцев из украинских губерний на территорию Ставропольского края (период до ХІХ в.) по итогам украинознавческой экспедиции на Северный Кавказ.

Ключевые слова: этнос, миграция, малоросы, этническая ассимиляция, казаки, идентификация.

MIGRATION OF EMIGRANTS FROM UKRAINIAN PROVINCES TO STAVROPOL REGION IN XVIII – XIX CENTURIES (on results of Ukrainian study expedition)

Analytic viewing of literature about problems of migration of the emigrants from Ukrainian provinces to Stavropol region (period till XIX century) on results of the Ukrainian study expedition to North Caucasus is presented in the article.

Key words: ethnos, migration, maloroses, ethnic assimilation, cossaks, identification.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet