головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Токар Леонід - Нові тенденції в суспільних процесах на початку ХХІ століття та їх осмислення в українознавчих дослідженнях

Стаття присвячена осмисленню нової парадигми розвитку українознавства як синтетичної науки, значення її концептуальних та теоретико-методологічних засад у вирішенні проблем історичного поступу українського народу на початку ХХІ століття.

Ключові слова: концепція, методологія, самопізнання, нова парадигма, історичний досвід, складники цілого, етапи розвитку.

читати далі »

Іванець Андрій - Партнерство українців та кримських татар у 1917 році

Перебування у складі Російської імперії кримських татар та більшості українців зумовило у цих народів подібні проблеми. Необхідність боротьби за свободу національного розвитку, проти російського централізму, створила передумови для їхньої співпраці, яка розпочалася у 1917 р. і набрала значного розмаху. Співробітництво базувалося на платформі перетворення колишньої імперії Романових на демократичну федерацію, якої дотримувалися Українська Центральна Рада та Кримсько-Мусульманський виконавчий комітет (пізніше – Курултай). Численні факти взаємної підтримки дозволяють назвати українсько-кримськотатарські стосунки того періоду партнерськими. На сьогодні осмислення цього досвіду є важливим для сприяння досягненню взаєморозуміння між українськими громадянами різного етнічного походження, подальшої консолідації української політичної нації...

читати далі »

Ключковська Ірина - Українознавчі студії як джерело поширення знань про Україну в європейській спільноті

У статті порушується питання про значення українознавчих студій для поширення знань про Україну в Європі в сучасних умовах розвитку нашої держави, аналізується їх нинішній стан та перспективи.

Ключові слова: українознавчі студії, поширення знань, Україна.

Украиноведческие студии как источник распространения знаний про Украину в европейском сообществе

В докладе поднимается вопрос о значении украиноведческих центров в распространении знаний об Украине в Европе в современных условиях развития нашего государства, анализируется их современное состояние и перспективы.

Ключевые слова: украиноведческие центры, распространение знаний, Украина.

Ukrainian stydies to spread knowledge about Ukraine in Europian society

The author of the article concerns the question of importance of Ukrainian Centers to spread knowledge about Ukraine in Europe in the contemporary situation of the development of our country, analyses their current state and perspectives.

Key words: Ukrainian Centers, spread knowledge, Ukraine.

читати далі »

Конверський Анатолій - Філософія освіти як імператив української культури

Доповідь Анатолія Конверського, члена-кореспондента НАН України, доктора філософських наук, професора, декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Володимира Бугрова, кандидата філософських наук, доцента, заступника декана з наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

читати далі »

Чирков Олег - Актуальні питання українознавства у зв’язку з суспільно-історичним поступом українства на сучасному етапі

21–22 жовтня 2008 р. в Києві відбулася Міжнародна наукова конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства». Її організували Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України (директор П.Кононенко ), Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» (віце-президент Т.Кононенко ), Київський міський будинок учителя (директор Л.Мельник ). Оргкомітет конференції запропо-нував обговорити тему «Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку». Стисла інформація про конференцію подавалася у пресі. Проте більша частина виголошених промов, а та-кож ухвалені учасниками рекомендації готуються до друку в періодичних виданнях НДІУ. У розмові з науко-вим співробітником відділу української етнології НДІУ О.Чирковим учасники конференції розповіли про важ-ливість її проведення та висловили власні думки щодо актуальних проблем українознавства в контексті су-часних суспільно-історичних умов в Україні.

читати далі »

НДІУ - Ухвала секції № І

«Історіографічні, філософсько-світоглядні та теоретико-методологічні проблеми розвитку українознавства в ХХІ ст.»

читати далі »

НДІУ - Ухвала секції № 2

«Українознавство і проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні»

читати далі »

НДІУ - Ухвала секції № 3

«Українська мова в світоглядній та прагматичній проекціях українознавства»

читати далі »

НДІУ - Ухвала секції № 4

«Українознавство і розвиток національної культури»

читати далі »

НДІУ - Ухвала секції № 5

«Українознавчі проблеми національного державотворення та побудови громадянського суспільства в Україні»

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet