головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #4(5)
пошук по сайту
Кремень В.Г. - Освіта України в умовах глобалізації або - зміни котрі назріли

Світ на початку XXI ст. не просто змінюється. Його змінність перетворюється на константу історичного процесу. Тепер навіть у вимірах повсякденного життя зміни починають переважати над спадкоємністю і сталістю...

читати далі »

Згуровський Михайло - Інформаційні мережеві технології в науці та освіті

Процеси світової глобалізації охопили практично усі сфери людської діяльності: економіку, культуру, інформаційний простір, технології та управління і багато інших. Це дало змогу говорити про розвиток відкритого інформаційного суспільства, з притаманним йому мережевим способом взаємодії між людьми в усіх напрямках їх діяльності. Результатом цього процесу виявилося, наприклад, створення віртуальних компаній, працівники яких можуть перебувати в різних куточках світу і вести спільний бізнес за допомогою «віртуального офісу», поява засобів масової інформації нового типу, розвиток електронної комерції, виникнення «персоніфікованої реклами», поліпшення соціальної адаптації інвалідів, за рахунок можливості працювати, не виходячи з власної домівки, та багато іншого. Щоб скористатися результатами, які надає відкрите інформаційне суспільство, необхідно бути членом інформаційної мережі, мати відповідну інфраструктуру і сучасні засоби комунікації. Користувачі мережі повинні бути обізнаними в цій сфері, яка для більшості непрофесіоналів є новою. Наведені фактори, поряд з певною психологічною інертністю, є гальмівними для багатьох практичних працівників і навіть для значної частини науковців і освітян на шляху приєднання до очевидних досягнень світової цивілізації. Нещодавно цій проблемі присвятила своє засідання президія Національної академії наук України.

читати далі »

Панасюк В.В. - Стан і перспективи освіти

21 березня 2002 р. на терені Львова за ініціативою Науково-дослідного інституту Міністерства освіти і науки, Львівського крайового товариства «Рідна школа», Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г.Ващенка та Академії Наук Вищої Школи України було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні»...

читати далі »

Поляков Микола - Українознавча складова в системі гуманітарного навчання й виховання у національному університеті

Співавтори:

Валентин Іваненко

Сергій Світленко

На сучасному етапі історичного розвитку нагальним завданням є вироблення оптимального вектору розвитку суспільства й консолідації широких мас навколо об'єднуючої ідеї, що стане інтегратором створення «критичної маси прихильників суспільних реформ». Це суттєво важливо, адже історія вчить, що там, де не працюють реформи, починаються революції, які незабаром завершуються встановленням диктатури (якобінської, більшовицької тощо). Вагомим націотворчим чинником уявляється українська національна ідея. Інтерес до неї не вщухає закономірно, адже це є реакція суспільства, що розірвало ланцюги тоталітарної системи і потребує кардинальних структурних й функціональних змін.

читати далі »

Кравець Олександр - На виклик часу

XXI століття відзначається важливими викликами часу до кожного народу. Надзвичайно важливі, глобальні питання й проблеми має розв'язувати і Український Народ. Серед цих проблем, безумовно, першорядного значення набуває формування поколінь українців в Україні та в країнах оселення українців патріотами-інтелектуалами, спроможними піднести Україну до найвищого рівня світового поступу...

читати далі »

Савченко Сергій - Крим: мовно-освітня резервація

Специфіка Криму, де мешкають представники 100 народів, характеризується багатонаціональним складом культури. Українці проживали на теренах Криму з найдавніших часів. Але за часів Російської та Радянської імперій саме у Криму українці зазнали найбільших втрат у своїй мові, культурі...

читати далі »

Сазоненко Ганна - Науково-практичний проект «Освіта української діаспори»

Розглядаючи національну освіту як пріоритетний напрям консолідації української нації, її духовного відродження, держава повинна всебічно дбати про задоволення освітніх потреб української діаспори. Задовольняючи освітні потреби зарубіжних українців, держава покликана приділяти значну увагу збереженню етнічної ідентичності мови, культури, примноженню національних духовних цінностей. Водночас важливо налагоджувати творче співробітництво з освітніми центрами західної та східної українських діаспор у вирішенні складних проблем реформування національної освіти в Україні на основі збагачення її досягненнями світової педагогічної та психологічної культури, запровадження інноваційних педагогічних технологій. Головна мета державної політики - створення гнучкої динамічної системи забезпечення освітніх потреб української діаспори заради примноження інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

читати далі »

Король Олена - Златопільська гімназія: наша історія та сучасність

Майже дві сотні літ тому. Ідучи поштовою дорогою з Києва до Одеси, минаючи Звенигородку, Шполу та ще десяток верст неозорої рівнини полів, перед зором подорожніх поставав мальовничий краєвид містечка, що розкинулося на пологому узвишші, обрамленому дзеркальною гладдю широкого ставу. Так, серед розкішної зелені садів, на блакитному небосхилі біліє кам'яна церква, височіли провінційні будинки, пишався купол іще одного храму. На питання «Що то за місто і будівлі» візники лаконічно відповідали: «Містечко Златопіль і Лопухінські пансіони». Спускаючись на широку й довгу греблю з двоповерховим млином, подорожні любувалися ставом, що губився в безкрайній долині ліворуч греблі. Його утворила, заповнивши виярок, річка Турія, яка незабаром вливалася в притоку Синюхи ріку Вись. Переїхавши міст, подорожні піднімалися широкою вулицею нагору в саме містечко. У давнину на цій землі проходив кордон Польської республіки й Російського царства. Про це й досі нагадують католицьке кладовище та сліди кордону в насипах і плосковерхих курганах...

читати далі »

Кононенко Тарас - Інтернет-стратегія розвитку освітньої системи України

У назві цього матеріалу свідомо не застосовано підрядного означення - гуманітарної освітньої системи, оскільки завдання, які постають перед користувачами інтернет-технологій, значно розширюють межі системи, за звичкою поділеної на сфери природничу та гуманітарну. Автор цього матеріалу свідомо наголошує на необхідності розрізнення двох понять: системи освіти і освітньої системи. Перше з них узгоджується із законодавчими актами України щодо освіти та визначає зміст як дисциплінарний, так і структурний. Друге поняття стосується того, що ми можемо значити як освітнє середовище, тобто те, де людина може набувати життєвих та наукових знань, часом нелегітимізованих законодавством. Співвідношення між цими поняттями аналогічне співвідношенню системи права та середовища, якому вона належна...

читати далі »

Попович Богдан - Українська освіта в Перемишлі

Про початки зорганізованого навчання в Перемишлі можна говорити від часів, коли було засноване наприкінці IX, або на початку X століття перше на західноукраїнських землях єпископство. Тоді почалося організоване «книжне ученіє». Наука відбувалася при катедрі. Навчали там читати церковні книги, церковних обрядів та співу, а також часами писати. У першу чергу з навчання користали сини священиків. Міщани початкову освіту здобували при церквах. На зламі тринадцятого і чотирнадцятого століть було близько десяти прицерковних шкіл, з них дві монастирські...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet