головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #3(44)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Співавтор

Присяжна Т.М. - науковий співробітник відділу цивілізаційного генезису України Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, відмінник освіти України.

Програма затверджена Вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОНМС України (протокол №4 від 14.06.2012 р.)

читати далі »

Лопушанська Галина - Місія освітнього менеджменту й технологія його впровадження

Школа – це насамперед вогнище духовного життя. Місія педагога-наставника юних душ полягає в тому, щоб у навчальному закладі в усій повноті розкривалося багатство інтелектуальної, емоційної, моральної сфер духовного життя особистості. Головне правило міси розвитку школи – зміни мають охоплювати її загалом. Основне призначення місії – створення позитивного образу навчального закладу. Одним з ефективних методів формування позитивного образу освітніх організацій у сучасних умовах є управлінське консультування, яке може здійснюватися психологами та фахівцями в галузі освітнього менеджменту. Які складові позитивного образу школи є найсуттєвішими? У чому полягає творчість закладу освіти? На ці та інші питання шукайте відповіді в статті.

читати далі »

Левицька Надія - Науково-методичне забезпечення вищої гуманітарної освіти Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

У статті на основі архівних та літературних джерел з’ясовуються науково-методичні та методологічні засади забезпечення вищої гуманітарної освіти Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Акцентується увага на з’ясуванні стану вивчення проблеми, її історіографії, опрацюванні архівних джерел. Вказано, якими державними органами здійснюється науково-методичне забезпечення та якими державними документами регламентуються вимоги до нього. Подається та характеризується структура науково-методичного забезпечення навчального процесу гуманітарних вищих навчальних закладів. Порівнюється науково-методичне забезпечення державних та приватних вищих навчальних закладів, яке залежало від їх фінансування.

Ключові слова: вища гуманітарна освіта, науково-методичне забезпечення, методологія, методика, історіографія, література, бібліотека, архіви.

Научно-методическое обеспечение высшего гуманитарного образования Приднепровья (вторая половина XIX – начало ХХ века)

В статье на основе архивных и литературных источников выясняются научно-методические и методологические основы обеспечения высшего гуманитарного образования Приднепровья второй половины XIX – начала ХХ в. Акцентируется внимание на выяснении состояния изучения проблемы, ее историографии, обработке архивных источников. Указано, какими государственными органами осуществляется научно-методическое обеспечение и какими государственными документами регламентируются требования к нему. Подается и характеризуется структура научно-методического обеспечения учебного процесса гуманитарных высших учебных заведений. Сравнивается научно-методическое обеспечение государственных и частных высших учебных заведений, которое зависело от их финансирования.

Ключевые слова: высшее гуманитарное образование, научно-методическое обеспечение, методология, методика, историография, литература, библиотека, архивы.

Scientific and methodological provision of higher humanitarian education of Naddniprianshchyna (second half of XIX – beg of XX th centuries)

In the article on the base of archival and literary sources clarified the scientific-methodical and methodological provision of higher humanitarian education of Naddniprianshchyna the second half of XIX – beginning of XX th centuries. The attention is focused on studying the state of the problem, its historiography, the processing of archival sources, as well as on the structure of the scientific and methodological support of educational process in humanitarian higher educational institutions.

Key words: high humanitarian education, scientific-methodical provision, methodology, methodic, literature, library, archives.

читати далі »

Денисюк Марія - Виховний ідеал українського народу (Скорочено)

Науковий керівник

Лариса Чернишева - вчитель української мови, заступник директора з навчально-виховної роботи Уманської міської гімназії Уманської міської ради Черкаської обл.

У сучасному світі відбувається напружений пошук нових людських орієнтирів, прогресивних шляхів розвитку. Нині Україна переживає докорінну зміну підходів до освіти та соціокультурної політики в цілому, освіта й виховання переорієнтовуються на розвиток особистості, її можливостей і якостей. Відродження Української держави вимагає повернення народу тієї культурно-педагогічної спадщини, що об’єктивно існує, але й досі недостатньо вивчена...

читати далі »

Руденко Катерина - Творчість Ніни Павленко – яскрава сторінка в історії кобзарського мистецтва України (Скорочено)

Науковий керівник

Любов Яременко - заступник директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий садок» Київської обл.

У 2012 р. Київщина відзначає 80-річчя з дня утворення області...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet