головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #2(19)
пошук по сайту
Козлов Анатолій - Школи мислення й пам’яті в Україні

У статті з’ясовано й охарактеризовано наявність двох провідних типів освіти: освіта, яка базується на запам’ятовуванні готового матеріалу, поданого викладачем, учителем чи підручною літературою, і освіти, яка не вимагає глибокого розуміння «загнаного» в пам’ять «об’єкта навчання», а також освіта з глибоким проникненням і «об’єкта», і «суб’єкта» навчання у зміст, форми вияву, ознаки, функції та сутність складових змісту навчання, тобто освіта свідомого, індивідуального, групового і колективного мислення.

Ключові слова: освіта, пам’ять, свідомість, мислення.

В статье определено наличие двух типов образования: образование, которое базируется на запоминании готового материала, поданного преподавателем, учителем или учебной литературой, и которое не требует глубокого понимания «загнанного» в память «объекта» обучения; а также образование с глубоким проникновением и «объекта», и «субъекта» обучения в содержание формы проявлений, признаков, функций и сущность составных изучаемого, то есть образование сознательного, индивидуального, группового и коллективного мышления. Именно на этих факторах сознательного обучения и акцентируется внимание читателя.

Ключевые слова: образование, память, сознание, мышление.

In the article an author described two leading types of education. The first type of education is based on memorization of the prepared material given by teacher or training appliances. This type does not require deep understanding of the "object of study" which is "driven" into the memory. The second type is education with deep penetration of both ‘object’ and ‘subject of study’ into the content of forms of display, signs, functions and essence of component of learning; that is formation of conscious, individual, group and collective thought.

Key words: education, memory, consciousness, thought.

читати далі »

Сазоненко Ганна - Хто, як не ми, зведе і захистить блакитні вежі золотого Слова

читати далі »

Кучинський Микола - Формування національної свідомості молодших школярів засобами казок Василя Сухомлинського

читати далі »

Тетеріна-Блохін Дарина - Готфрід Йоганн Гердер – визначний німецький мислитель (літературна діяльність)

Початок у Ч. 3-4 за 2004р., с. 195-204.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet