головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
.. - Парламентські слухання

Парламентські слухання з питань виконання законодавства України про розвиток загальної середньої освіти Сесійний зал Верховної Ради України. 16 жовтня 2002 року. 15 година.

читати далі »

.. - Освітянський форум у Львові

У журналі «Українознавство» (2002р., ч.4) повідомлялося про всеукраїнську науково-практичну конференцію освітян, присвячену питанню: «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні», – проведену у Львові 21.03.2002р...

читати далі »

Тарангул Любов - Українознавство у системі освіти чернівецької області

Сьогодні чимало говориться про переосмислення, нові підходи до українознавчих наук, мови, історії, культури, звичаїв і традицій нашого народу. І тут, на наш погляд, найважливішим справді е не спрощене відкидання всього, надбаного багатьма поколіннями з часів прадавньої історії, Київської Русі, Данила Галицького, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Адже спадщина наша вагома...

читати далі »

Бауер Михайло - Основні аспекти розвитку освіти в умовах гуцульського регіону Чернівеччини

Роки незалежності Української держави виявили неабиякі потенційні сили нашого народу. Незважаючи на різного роду негаразди, а часом і катаклізми, що раз у раз супроводжували українство в його намаганнях скинути з себе тоталітарний тягар минулого, нам вдалося, здається, вийти на перспективні, демократичні шляхи розвитку. І не остання роль у цьому належить нашій освіті, зокрема українському шкільництву...

читати далі »

Сазоненко Ганна - Симпозіум гуманітарний. Хроніка подій

На пагорбах Печорських, у самому центрі Києва, народжується Концепція Всеукраїнського гуманітарного симпозіуму «Україністика на початку тисячоліття: історія, філософія, мовознавство». Пророчі слова Софії Русової покладені в його основу: «Національне виховання забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли його творчі сили не будуть покалічені, а, навпаки, будуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдського поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів».

читати далі »

Головай Ірина - Урок українознавства на тему: «Феномен козацької культури»

Мета: ознайомлення учнів із сторінками життя, побуту, видами діяльності козаків; вивчення зразків духовної і матеріальної культури українського козацтва; з'ясування специфіки життя козаків; встановлення здобутків козацтва у сфері подальшого життя українців; виховання почуття поваги і любові до носіїв волелюбного духу – українських лицарів; сприяння впровадженню духу самоповаги, патріотизму, любові до українських святинь.

читати далі »

Руденко Наталія - П'ять років українській школі-гімназії у Сімферополі

Політичний крах радянської імперії висунув на перший план завдання докорінного оновлення системи освіти. Стало очевидним, що держава Україна не може розвиватися, якщо її громадянин і надалі буде залишатися невігласом. Це ж про наш народ у відчаї волав П.Куліш: «Народ без честі, і пуття, й поваги». Але інший поет вірить і проголошує «Народ мій вгору іде, хоч був запертий в льох». І ось у нашому освітянському закладі ми вчимо юних українців, яких треба вести вгору. У нашому протоколі намірів – Концепції та і записано: «Виховувати вірних синів і дочок свого народу, свідомих обов'язку перед ним». Втілення задуманого бачимо можливим тільки через впровадження українознавства і як самостійного предмету, і у викладанні інших предметів.

читати далі »

Соценко Оксана - Вивчення і впровадження перспективних освітніх технологій. Метод проектів

У статті проаналізовано методичну роботу української гімназії м. Сімферополя, охарактеризовані напрями нових педагогічних технологій.

Ключові слова: науково-методична робота, самоосвітня діяльність вчителів, навчально-ознайомча практика, науково-пошукова робота, метод проектів.

Изучение и внедрение перспективных образовательных технологий. Метод проектов

В статье проанализировано методическую работу украинской гимназии г. Симферополя, характеризированы основные направления новых педагогических технологий.

Ключевые слова: научно-методическая работа, самообразовательная деятельность учителей, учебно-ознакомительная практика, научно-поисковая работа, метод проектов.

Study and Implement of Advanced Educational Technologies. Project Method

In the article author analyzed methodic work of the Ukrainian Gymnasia in Simferopol and examined basic directions of new pedagogic technologies.

Key words: scientific and methodic work, self-educational activity of teachers, introductive training, scientific and research work, project method.

читати далі »

Козлов Анатолій - Національна школа-родина Кривбасу

Міцність і стабільність «піраміди» національної освіти (від маси початкових освітніх закладів і шкіл до поодиноких «щонайвищих», вершинних, навчально-наукових закладів), на якому б етнічно-національному, релігійно-просвітницькому чи реалістично-суспільному ґрунті вона не будувалася, повністю і завжди залежать перш за все від взаємозв'язків і характеру спадкоємності її складових частин (сходинок).

читати далі »

.. - Проект положення про систему громадського самоврядування в освіті України

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet