головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Кононенко Тарас - Філологічна складова в українознавчо-філософському дослідженні. Означення системних вимог

В статті обґрунтовується необхідність системного включення філологічної складової в українознавчо-філософське дослідження. Визначаються системні вимоги до провадження філологічного аналізу в міждисциплінарному дослідженні в середовищі української мови. Здійснено розрізнення порядку провадження філологічного аналізу згідно з метою між суто філологічним дослідженням та таким, у якому зазначений аналіз міститься як складова.

Ключові слова: філологічна складова в українознавчо-філософському дослідженні, методичні вимоги, мовна культура змісту, джерельна основа дослідження, словникові джерела української мови.

Филологическая составляющая в украиноведческо-философском исследовании. Определение системных требований

В статье обосновывается необходимость системного внедрения филологической составляющей в украиноведческо-философское исследование. Определяются системные требования к процедуре филологического анализа в междисциплинарном исследовании в среде украинского языка. Установлено различие порядка процедуры филологического анализа соответственно цели исследования между собственно филологическим исследованием и таким, в котором рассматриваемый анализ определяется как составляющая.

Ключевые слова: филологическая составляющая в украиноведческо-философском исследовании, методические требования, языковая культура содержания, источниковое основание исследования, словарные источники украинского языка.

Philology component in Ukrainian study and philosophic research. Defenition of system demands

The necessity of linguistic component system inclusion into Ukrainian study and philosophic research is proved in the article. System demands on conducting of philology analysis in interdisciplinary research in environment of the Ukrainian language are determined. Distinguishing of philology analysis order conducting according to aim between solely philology research and such research where indicated analysis is contained as component.

Key words: philology component in Ukrainian study and philosophic research, methodic demands, language culture of content, source basis of research, vocabulary sources of the Ukrainian language.

читати далі »

Чирков Олег - Методологічний семінар

27 травня 2009 р. в НДІУ відбулося друге засідання загальноінститутського методологічного семінару на тему «Понятійно-термінологічні основи розвитку українознавства»...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet