головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #4(29)
пошук по сайту
Кононенко Тарас - Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції

Стаття присвячена дослідженню гуманітарної вимірності засновної концепції та теорії українознавчої науки, які втілилися у дієвості наукової спільноти – Науково-дослідному інституті українознавства МОН України. Аналіз парадигмальної вимірності суспільного та знаннєвого доробку НДІУ МОН України провадиться як приклад однієї з можливих розгорнутих українознавчих парадигм в межах українознавчої науки.

Ключові слова: вимір, парадигма українознавчих досліджень, парадигмальний вимір, українознавча наукова концепція, поняття, термін, парадигмальний підхід, структура змісту, методологія дослідження.

Парадигмальные измерения украиноведческой научной концепции

Статья посвящена исследованию гуманитарной измерительности ведущей концепции и теории науки украиноведения, которые воплотились в действенности научного сообщества – Научно-исследовательского института украиноведения МОН Украины. Анализ парадигмальной измерительности общественного и научного наследия НИИУ МОН Украины приводится как пример существования одной из возможных развернутых украиноведческих парадигм в пределах украиноведческой науки.

Ключевые слова: измерение, парадигма украиноведческих исследований, парадигмальные измерения, научная концепция украиноведения, понятие, термин, парадигмальный подход, структура содержания, методология исследования.

Paradigmal Dimensions of Ukrainian Studies Scientific Conception

The article is devoted to research of humanitarian dimension of conception and theory of Ukrainian studies which was embodied in the work of Research Ukrainian Studies Institute under the Ministry of Education and Science of Ukraine. The author presented analysis of paradigmal dimension of social and scientific achievements of the Institute as sample of one of possible developed Ukrainian studies paradigms within Ukrainian studies.

Key words: dimension, paradigm of Ukrainian studies researches, paradigmal dimension, Ukrainian studies scientific conception, notion, term, paradigmal approach, structure of content, methodology of research.

читати далі »

Кононенко Тарас - Українознавство ХХІ століття – філософія нового, відкриття та винахідництва

Співавтори:

Людмила Дідух кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень НДІУ

Віталій Терлецький старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ

Олена Таровська науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ

Анатолій Мартинюк молодший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень НДІУ

Стаття висвітлює роботу круглого столу «Управління (організація і провадження) науковими дослідженнями» (22 жовтня 2008 р.), присвяченого проблемі підготовки науковців-дослідників у системі вищої освіти України.

Ключові слова: вища освіта, суспільно-гуманітарна сфера, державний галузевий стандарт, професійна підготовка, освітньо-кваліфікаційний рівень, категорія «науковець», спеціальність «науковець-дослідник», наукова діяльність, наукові новації, винахідництво, відкриття, впровадження, інноваційна діяльність, науково-дослідна практика.

Украиноведение ХХІ столетия – философия нового, открытия и изобретательства

Статья освещает работу круглого стола «Управление (организация и внедрение) научными исследованиями» (22 октября 2008 г.), посвященного проблеме подготовки научных работников-исследователей в системе высшего образования Украины.

Ключевые слова: высшее образование, общественно-гуманитарная сфера, государственный отраслевой стандарт, профессиональная подготовка, образовательно-квалификационный уровень, категория «научный работник», специальность «научный работник-исследователь», научная деятельность, научные новации, изобретательство, открытие, внедрение, инновационная деятельность, научно-исследовательская практика.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet