головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #3(24)
пошук по сайту
Таровська Олена - Аналітичні розмисли над результатами опитування учнівської молоді щодо якості отримуваної освіти

У статті аналізуються виявлені тенденції сприйняття освітнього процесу, якості отримуваних знань та мотивації навчання серед учнівської молоді в результаті анкетування, проведеного НДІУ МОН України під час підготовки до конгресу «Українська освіта: стан, проблеми, перспективи розвитку в Україні і світі».

Ключові слова: анкетування, респонденти, мотивація навчання, тенденції, навички, знання.

Аналитические размышления над результатами опроса ученической молодежи относительно качества получаемого образования

В статье проанализированы выявленные тенденции восприятия процесса обучения, качества получаемых знаний и наличия мотивации обучения в среде ученической молодежи в результате анкетирования, проведенного НИИУ МОН Украины во время подготовки к конгрессу «Украинское образование: состояние, проблемы, перспективы развития в Украине и в мире».

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, мотивация обучения, тенденции, навыки, знания.

Analytical thoughts above the results of the questioning of a studying youth concerning quality of the received education

the revealed tendencies of process of the training and qualities of the received knowledge and presence of motivation of training among student's youth, the interrogated categories as a result of the questioning lead by SRIU MES of Ukraine, during preparation for the congress " the Ukrainian formation: a condition, problems, prospects in Ukraine and in the world " are analyzed in the clause.

Key words: a questioning, respondents, motivation of the training, the tendencies, skills, knowledge.

читати далі »

Балагура Олена - Розуміння М.Ю. Брайчевським філософії в культурі Київської Русі

У статті висвітлюється розуміння М.Ю. Брайчевським філософських ідей, що в своїй сукупності утворюють філософську культуру доби Київської Русі.

Ключові слова: філософія, Київська Русь, духовність, літописи, культурні пам’ятки, слов’яни, християнство, мудрість.

Понимание М. Ю. Брайчевским философии в культуре Киевской Руси

В статье освещается понимание М.Ю. Брайчевским философских идей, которые в своей совокупности определяют культуру периода Киевской Руси.

Ключевые слова: философия, Киевская Русь, духовность, летописи, культурные ценности, славяне, христианство, мудрость.

Depicts M. U. Braychevski philosophic culture of Kyiv in Russ

The article depicts M. Braychevski’s understanding of the philosophic ideas that all together form the philosophic culture of Kyiv in Russ.

Key words: philosophy, Kyiv in Russ, spirituality, the annals witnessing, cultural values, Christianity, wisdom.

читати далі »

Таровська Олена - Методологічні розвідки: становлення теорії концентрів як генетичного засновку українознавчих міждисциплінарних досліджень.

Українознавство як наукова система розкривається шляхом статистичного й динамічного розгляду еволюції об’єкта дослідження через систему знань, які формуються в межах первинних теоретичних конструкцій (концентрів).

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet