головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
Погребенник Володимир - Визначний українознавець Зенон Кузеля.

Автором висвітлено життєвий шлях і творча діяльність видатного українського вченого Зенона Кузелі. Проаналізовано основні напрями наукових зацікавлень дослідника – етнографічний, лексикографічний та бібліографічний, що гідно репрезентують історію українознавства ХХ ст.

Ключові слова: життєвий шлях, творча діяльність, український вчений Зенон Кузеля, етнографічний, лексикографічний та бібліографічний напрями, історія українознавства.

Выдающийся украиновед Зенон Кузеля

Автором освещён жизненный путь и творческая деятельность выдающегося украинского учёного Зенона Кузели. Проанализированы основные направления научных интересов исследователя – этнографическое, лексикографическое и библиографическое, которые достойно представляют историю украиноведения ХХ в.

Ключевые слова: жизненный путь, творческая деятельность, украинский учёный Зенон Кузеля, этнографическое, лексикографическое и библиографическое направления, история украиноведения.

Zenon Kuzelya, the Outstanding Scientist in Ukrainoznavstvo

In the article author examined life and creative activity of prominent Ukrainian scientific Zenon Kuzelya and analyzed main ethnographical, lexicographical and bibliographical scientific interests of the researcher which present history of Ukrainoznavstvo of the XX century.

Key words: life, creative activity, Ukrainian scientist Zenon Kuzelya, ethnographical, lexicographical and bibliographical directions, history of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Зеленчук Іван - Українська нива життя. Шкрібляк Петро Васильович

Народився син Петро в родині Шкрібляків 2 січня 1933 р. у с.Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області. Його родина з діда-прадіда займалась полонинським господарством, а сам він став славним орачем і сіячем на ниві освіти, науки, культури...

читати далі »

Красій В. - Українознавча складова у вивченні предмета «гігієна тварин» у Національному аграрному університеті

Автор статті детально описує життєвий і творчий шлях видатного українського вченого, освітянина, громадського діяча Антона Калениковича Скороходька.

Ключові слова: Національний аграрний університет, доктор ветеринарних наук, професор Антон Каленикович Скороходько, засновник експериментальної зоогігієни, засновник першої ветеринарної наукової школи зоогігієністів.

Украиноведческий компонент в изучении предмета «Гигиена животных» в Национальном аграрном университете

Автор статьи детально описывает жизненный и творческий путь выдающегося украинского учёного, просветителя, общественного деятеля Антона Калениковича Скороходька.

Ключевые слова: Национальный аграрный университет, доктор ветеринарных наук, профессор Антон Каленикович Скороходько, основатель экспериментальной зоогигиены, основатель первой ветеринарной научной школы зоогигиенистов.

Component of Ukrainoznavstvo in Study of “Hygiene of Animals” in National Agrarian University

The author of the article described life and creative activity of prominent Ukrainian scientist, enlightener and public figure Anton Skorokhodko.

Key words: National Agrarian University, Doctor of Veterinary Science, Professor Anton Skorokhodko, founder of experimental zoo-hygiene, founder of the first veterinary scientific school of zoo-hygienists.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet