головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #3(4)
пошук по сайту
Вернудіна Ірина - Проблема творення художнього образу у трактаті Івана Франка “Із секретів поетичної творчості”

Автор статті досліджує науковий внесок українського письменника і вченого Івана Франка у вивчення природи й особливостей креативного процесу, унікальності поетичного сприйняття та уяви. Окремо приділено увагу поглядам І. Франка на суть і функції артистичної творчості і сугестивного впливу художніх творів на реципієнта.

Ключові слова: фундаментальні дослідження, підвалини художньої творчості, творчий процес, складнодинамічна реальність, енергія свідомості, інтуїтивний ефект, художній образ, поетична фантазія, особистість митця, сугестивний вплив

Проблема сотворения художественного образа в трактате Ивана Франка «Из секретов поэтического творчества»

Автор статьи исследует научный вклад украинского писателя и ученого Ивана Франко в изучение природы и особенностей креативного процесса, уникальности поэтического восприятия и воображения. Также уделено внимание взглядам И. Франко на суть и функции художественного творчества и суггестивного влияния произведений на реципиента.

Ключевые слова: фундаментальные исследования, основы художественного творчества, творческий процесс, многодинамическая реальность, энергия сознания, интуитивный эффект, художественный образ, поэтическая фантазия, личность художника, суггестивное влияние.

Problem of Creation of the Word Picture in Ivan Franko’s Tract “From the Secrets of Poetry”

The article is devoted to scientific contribution of Ukrainian writer and scientist Ivan Franko into research of nature and peculiarities of creative process, unique character of poetic perception and imagination. Author paid attention to Franko’s view of essence and functions of poetry and suggestive influence of works on recipient.

Key words: fundamental researches, basis of poetry, creative process, energy of consciousness, word picture, poetic fantasy, personality of artist, suggestive influence.

читати далі »

Малишевський Ігор - 60 років тому на фронті безвісти пропав першовідкривач місячної траси

У розпал бою, перебираючи задубілими на морозі пальцями тонкий телефонний дріт, він пішов у заметіль. Шукати обрив зв’язку. І — не повернувся. Немов розчинився в космічному просторі...

читати далі »

Сазоненко Ганна - "Зустріч" з Іваном Огієнком

Минуло десять років нашої незалежності, ми в ХХІ столітті. Чи маємо ми свою власну історію? Чи знаємо корені нашої культури? Який шлях пройшов наш народ, щоб стати нацією? І, яка в тому роль людини? Чи залежить від неї доля цілого народу та його майбутнє?..

читати далі »

Лопушанська Галина - У пошуках істини і благодаті

Потрясаюче глибока мисль загалом: люди стають великими тільки тоді, коли народ хоче їх мати, – і особливо в цих специфічних умовах – серед учасників науково-практичної конференції, присвяченої великому педагогові І.Огієнку, яку проводив Український гуманітарний ліцей Національного університету імені Тараса Шевченка...

читати далі »

Добровольський В’ячеслав - М.П.Кравчук – український математик

У статті здійснено огляд етапів життя видатного українського математика М.П. Кравчука і зазначено факти, які свідчать про дослідження його наукової й педагогічної діяльності.

Ключові слова: математика, термінологія, теорія, наука.

М. П. Кравчук – украинский математик

В статье осуществлен обзор этапов жизни выдающегося украинского математика М.П. Кравчука и указаны факты, которые свидетельствуют об исследованиях его научной и педагогической деятельности.

Ключевые слова: математика, терминология, теория, наука.

Ukrainian Mathematician M. Kravchuk

In the article author examined stages of life of the famous Ukrainian mathematician M. Kravchuk and presented the evidence of research of his scientific and pedagogical activities.

Key words: mathematics, terminology, theory, science.

читати далі »

Зінов’єв Володимир - Путівник у майбутнє

8-го лютого у великій вітальні столичного Будинку вчителя відбулася презентація книжки вченого-фітопатолога і громадського діяча Валерія Сніжка "Нариси з психоетнічної екології України". На відміну від всіляких бізнес-заходів з відповідним бомондом, квітами, заангажованою пресою й обов’язковим фуршетом, тут зібралася аудиторія науковців з різноманітних галузей, але так чи інакше прихильних до українознавства. Прикро, що в столиці не заведено заздалегідь інформувати громадськість про події такого ґатунку. І, на жаль, у тій вітальні майже не було молодих облич...

читати далі »

Руденко Юрій - Нові обрії українознавства

Рецензія на книжку Валерія Сніжка "Нариси з психоетнічної екології України." – К.: Веселка, 2001. – 334 с.

читати далі »

НДІУ - Олекса Мусієнко – у житті і творчості

Мусієнко Олекса Григорович народився 25 лютого 1935 р. у с.Велика Павлівка Зiнькiвського р-ну на Полтавщині в сім'ї потомственних українських козаків...

читати далі »

Михайленко Анатолій - Слово про друга

Сьогодні сонце зійшло вже не для нього… Його не стало вмить. Як завжди в останні роки, працював вночі, ще й ще звіряючи дати й імена людей із своєї книжечки, що стала справою життя – «Олтар скорботи», година за годиною спливали непомітно, навіть не завважував, як зазирала до кабінету дружина, аби пересвідчитися чи все гаразд, і раптом…

читати далі »

Карпенко Микола - А серце прощатись не хоче…

Пам’яті Олекси Мусієнка

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet