головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #4(5)
пошук по сайту
Курас І.Ф. - Інноваційна культура української гуманістики

Одним з визначальних чинників успіху сучасних розвинутих країн є належна увага до питань інновацій, необхідного оновлення технологій, зростання частки інтелектуальної праці у виробництві матеріальних цінностей. Проблема інновацій для України є навіть нагальнішою за подібну у розвинених країнах. Дискусію про два важливі шляхи - так званий наздоганяючий або випереджуючий - закінчено на користь останнього...

читати далі »

Калакура Ярослав - За критеріями високого обов'язку, професіоналізму й відповідальності

До 63-річчя проф. Калакури Я. С.

читати далі »

Панчук Май - Українська політична нація: соборність душ

Співавтор

Олег Рафальський - д-р іст. наук

Проблема формування української політичної нації має розглядатися як з історичної, географічної (територіальної), так і з етнічної та соціально-політичної точок зору, вона багатоаспектна. Особливо гострою та суперечною виявилася для українців проблема соборності земель. Втративши князівську, а потім козацько-гетьманську державність, Україна, її етнічні землі були поділені трьома імперіями - Османською, Австро-Угорською і Російською. Кожна з них претендувала на «збирання» у своїх межах всіх українських територій...

читати далі »

Кононенко Петро - Правда історії – проблема методології

Співавтор

Тарас Кононенко - канд. філос. наук, зав. відділу філософ. та психолог, проблем українознавства НДІУ

XXI століття прийшло з численними своїми проблемами, розв'язувати які належить як теорії, так і практиці. Як зазначає філософ В.Лук'янець, «грандіозні прориви в електроніці, інформатиці, синергетиці, генетиці, біотехнології, нанотехнології, космом-ікрофізиці збуджують у нас відчуття занурення в нову історичну епоху. Ми стоїмо на краю ойкумени: над нами небо, під нами все людство з усією зникаючою в тумані минувшиною історії. За нами пролягає пережите і відпале минуле, перед нами - «ніщо», з якого може постати «все» («Практична Філософія», 2002, № 1). Але чи буде те «все» омріяно-гуманістичним, дійсно щасливим? Бо ж ми вже хвалилися тим, що «весь мир насилья мы разрушим до основанья», а потім - збудуємо новий, у якому кожен, хто був нічим, той стане всім. Настане Золотий вік щастя...

читати далі »

Головінський Іван - Націоналізм як ідея, ідеологія і політичні рухи

Приглянувшись навіть поверхово до подій суспільно-політичного життя в світі, завважимо, якою потужною силою є націоналізм як ідея у спілкуванні суспільств, націй і держав. Щоб ґрунтовно проаналізувати ці процеси, треба нам, в першу чергу, зупинитися над суттю людини як інтелектуального і суспільного єства. Своїм інтелектом людина творить символічно-абстрактні поняття, котрі по своїй суті є перманентними, трансцендентальними, непроминаючими в часі і просторі. Ці атрибути людини допоможуть нам зрозуміти, яку ході, суспільної еволюції виникла співдія ідеології із державотворенням...

читати далі »

Токар Леонід - Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації

Увесь досвід соціально-економічного, політичного та культурного розвитку людства, вся писана його історія переконливо засвідчують, що в основі як всепланетарних, так і етнонаціональних процесів завжди лежить ідейне начало. Особливо помітним воно стає на крутих поворотах історії, таких як: епоха Відродження та Реформації, зміна соціально-економічного та політичного укладу життя, доба революцій (соціальних і науково-технічних), національно-визвольних змагань, світових та локальних воєн тощо...

читати далі »

Ідзьо Віктор - Українська держава в ХІІІ столітті і сучасна методологія українознавства

У цьому дослідженні поставлено мету встановити причини, які призвели до кристалізації й єдності староукраїнського суспільства, його економічної і політичної могутності в XIII столітті, а також з'ясувати роль української держави в середньовічній Європі, запропонувати сучасну методологію українського державознавства, яка раніше внаслідок панування радянської методології при з'ясуванні питання державотворення, не могла застосуватися щодо складного питання творення української держави упродовж X-XIII століть...

читати далі »

Сніжко Валерій - «Я єсть народ»

Національна ідея, - вважає П.П. Кононенко, - це синтез історичної діяльності, пам'яті та культури народу; його традицій; його самосвідомість, найбільш інтегровано втілювана у вихованні, освіті, науці, в найуніверсальнішому феномені самоідентифікації народу - мові. Проте все це може бути, може жевріти тощо аж допоки народ не прийде до усвідомлення того, що він народ, окремішня спільнота, яка потребує своєї держави. От із цього моменту розпочинається націогенеза і перше її досягнення у практичному втіленні в життя - створення держави; усі ж подальші кроки, які б вони складні та занадто оригінальні не були - процес націогенези: творення та утвердження духово-політичної субстанції - нації...

читати далі »

Пархоменко Т.С. - Гендерна культура українців: до постановки питання

Поняття «гендер» не зводиться до розуміння статі в біологічному сенсі, воно відображує особливості соціалізації статей, типізацію соціальних ролей чоловіків та жінок. Це і розподіл трудових та професійних функцій, від якого залежить соціальний статус чоловіка і жінки, це й цінність чоловічої та жіночої праці в очах суспільства, це й симетрія чи асиметрія в комунікації між чоловіками та жінками, врешті-решт це й соціалізація статевих стосунків - те, що ми позначаємо поняттям «еротична культура»...

читати далі »

Міщенко Дмитро - Українознавство у XXI ст.

Оскільки XXI ст. тільки-но почалося, мова піде, отже, про перспективи розвитку українознавства в XXI ст. Атаку розмову слід починати, мабуть, з питання: чи є вона, перспектива? Огляньмося для переконливості назад. Протягом останніх п'яти століть мова, культура, література українська якщо й розвивалася, то уподібнювалися тому паростку відкинутого в землю зерна чи від посадженого кореня, який, навіть будучи притиснутим, норовить пробитися до сонця, явити себе в світі Божому...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet