головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #2(3)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Українознавство – наука самопізнання українського народу.

Плануючи міжнародну конференцію про українознавство як науку самопізнання, а тим самим і самотворення українського народу, – ми брали до уваги кілька принципово важливих історичних чинників...

читати далі »

Філіпчук Георгій - Українознавство в гуманітарній політиці Україні

Українське суспільство ввійшло у XXI століття зі своїми складними і суперечливими проблемами соціально-економічного, політичного, екологічного, гуманітарного характеру. Десять років незалежності якщо рішуче і не зміцнили у всіх сферах суспільний організм, то принаймні були дуже важливими з точки зору нашої стратегічної перспективи та усвідомлення себе державницьким народом...

читати далі »

Мишанич Олекса - Українознавство як світова наукова дисципліна

Українознавство, наука про Україну, зародилося тоді, коли почалася Україна, тобто у найдавніші, ще доісторичні часи. Вже давні люди, що населяли територію нинішньої України, якими б не були їхні назви й самоназви, очевидно, хотіли знати й знали щось про себе, свою землю, своє минуле...

читати далі »

Токар Леонід - Актуальні питання теорії та методології українознавства

Питання теорії та методології в науці відносяться до тих, які потребують постійної уваги, пошуків усякий раз нових шляхів і засобів розв'язання проблем, творення наукового інструментарію у відповідності з потребами практики й рівнем свідомості людей. Тут не може бути абсолютно довершених, раз і назавжди сформованих уявлень і формул їхнього виразу. Бо на кожному історичному етапі в теорії, як і на практиці, постають нові, ще не відомі комбінації сполучень і взаємодії, а отже, і пізнання закономірностей їх прояву...

читати далі »

Дяків Роман - Про єдність економіки і культури, матеріального й духовного в українознавстві

Проблеми єдності національної культури й економіки в сфері українознавства як важливого чинника творення української нації, як філософії і політики реалізації національної ідеї у сучасному державотворенні є чи не найменш дослідженими і висвітленими в літературних джерелах. Саме тому питання українознавства як науки, навчальної дисципліни й важливого ефективного засобу просвітництва та державотворення нині набувають особливого значення для здійснення намірів і прагнень багатьох поколінь борців за волю України щодо відновлення, становлення і розвитку нашої; держави. Адже від рівня освіченості, національної свідомості, почуття обов'язку, патріотизму таї дієвості, що є складовими результативного професіоналізму, безпосередньо залежить соціально економічний розвиток держави, рівень національної безпеки і терміни забезпечення їй достойного місця серед провідних країн світу...

читати далі »

Сніжко Валерій - Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в Україні.

Кінець ХІХ ст.. було означено революційною світоглядною зміною в свідомості тогочасних суспільств – минули часи, коли досягнення математики й фізики утвердили структурну незмінність Землі. Еволюція – неочікувана необхідність, і вона має два процеси: т. з. філетичної еволюції та видотворення. В результаті першого процесу екологічна пластичність до умов довкілля зростає, цей процес є відображенням змін середовища існування. Видоутворення – розщеплюванням виду, цей процес є джерелом розмаїття органічного світу...

читати далі »

Наливайко Степан - Індоіранські мови й питання української етнічної історії

Матеріальні речі, які знаходять археологи, майже завжди безмовні. І вченим доводиться вгадувати, яким саме народом ці речі створені, при цьому досить часто міняючи свої висновки. Як правило, тій чи іншій групі предметів присвоюються назви тієї чи іншої культури, за ознаками подібності або територіальної близькості. Найчастіше така назва дається за місцем знахідок, наприклад, трипільська, зарубинецька, черняхівська культура. І хоча названі культури знаходяться на теренах України, а предмети, властиві для цих культур, вжиткові в українців і сьогодні, з уст археолога чи й історика нечасто почуєш, що тут жили предки українців, що ці речі належать їм і створені їхніми руками...

читати далі »

Чукаєва В.О. - Теорія Л.М.Гумільова та проблема етногенезу українців

Проблема ґенези українського етносу є досить складною і актуальною в сучасній історіографії. Про це свідчать цікаві статті таких українських істориків, як В.Киричук, Б.Яценко, В.Борисенко та інших. Ця наукова проблема породила чимало концепцій і теорій, але всі вони мають певні недоліки і багато ще не вирішених питань, на котрі дослідники відповідають досить поширеною "науковою" фразою: "ця проблема поки що до кінця не досліджена"...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet