головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #4(48)
пошук по сайту
Наулко Всеволод - Соціокультурний розвиток України на тлі модернізаційних процесів

Провідною ідеєю книги є трансформація ук­раїнського соціуму на тлі модернізаційних процесів ХІХ – початку ХХІ ст. Докладно розглянуто теоретико-методологічні та соціокультурні аспекти сутності модернізації як особливої форми розвитку, способу переходу від традиційного суспільства до модерного, або сучасного.

читати далі »

Чирков Олег - Нові контури старого академічного проекту «Атлас історії України»

Старий академічний проект історичного атласу України відновився. Атлас історії України, розробку якого почали інститути НАН України, набув чітких проектних контурів, не позбавлених, щоправда, необхідності їх поліпшення. «Атлас історії України» відбиває сучасний етап розвитку українського атласного картографування, коли переосмислено концептуальні засади картографування історії України, що панували в умовах СРСР, і почалося повнокровне, докладне висвітлення української історії. Вперше у виданому в Україні атласі системно охоплено всі періоди історичного розвитку української частини людства, але зроблено це стисло.

читати далі »

Фігурний Юрій - Важливе українознавче видання

Побачив світ тридцятий том «Збірника нау­кових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії», виданий на пошану доктора історичних наук, професора Ярослава Калакури у зв’язку із 75-річчям від дня народження та 50-річчям його наукової діяльності.

читати далі »

Степико Михайло - Особливості неотрадиціоналізму в транс­­формаційних процесах сучасного вітчизняного соціу­му як модернізованої ідеології

Світ побачило нове важливе філософське дослідження про формування неотрадиціоналізму в культурних галузях сучасного суспільства. Актуальність і новизна праці не викликають жодних сумнівів. Уперше на величезному масиві матеріалу досліджено явище неотрадиціо­налізму як цілісного культурного феномену та особливості його в трансформаційних процесах сучасного вітчизняного соціуму як модернізованої ідеології.

читати далі »

Фігурний Юрій - Духовні керманичі українського суспільства


Співавтор: Оксана ВИСОВЕНЬ
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Побачила світ монографія молодої дослідниці О. Кір’янової «Науково-педагогічна і вчительська інтелігенція радянської України в умовах культурно-освітніх перетворень 20–30-х рр. ХХ ст.: історіографія». Поява цього, без сумніву, важливого наукового видання стала, на нашу думку, помітною подією в українознавчих історіографічних студіях.

читати далі »

Смольницька Ольга - «Зостались душі серед зла аметистовими»: прозора поезія Надії Гаврилюк

Се­ред огрому нових книг притуплюється відчут­тя справжнього слова і нелегко знайти те, що відповідало б душевному настрою, було б по-справжньому свіжим і оригінальним. Хочеться піднесення до високого, тому що надмірне змалювання нижчої сфери вже набридло і перетворює світ на кунсткамеру. На щастя, є пое­тичні книги, про які впевнено можна сказати: це тонкощі сокровенних думок, закуті в досконалу форму. І серед них справжнє явище – нова збірка київської поетеси Надії Гаврилюк «Танго хуртовини», присвячена «Світлій пам’яті моєї дорогої бабусі Надії (Анастасії) Гудими – безмірно лагідної, доброї та мудрої Жінки, яка була і залишається для мене прикладом у всьому, а найперше в Любові: до життя, до України, до літератури, до кожної людини».

читати далі »

Бойко Світлана - Підсумки проведення методичної конференції «Актуальні питання викладання українознавства у школі»

22 серпня 2013 р. у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, розташованого на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, відбулася методична конференція «Актуальні питання викладання українознавства у школі», організована кафедрою методики суспільно-гуманітарної ос­віти і виховання та науково-методичним цент­ром суспільствознавства та українозна­в­ства Інституту післядипломної педагогіч­ної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

читати далі »

Фігурний Юрій - Зустріч науковців ННДІУВІ з Миколою Мушинкою

21 жовтня 2013 р. у Національному нау­ково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії відбулася зустріч з відо­мим українознавцем із Словаччини, професором, академіком Національної академії наук України Миколою Мушинкою та його дру­жиною Магдою.

читати далі »

Фігурний Юрій - ХХI Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство в розбудові незалежної України та розвитку українства в сучасному світі: досвід та проблеми»

Цей важливий українознавчий форум було успішно проведено в контексті реалі­зації фундаментальних і прикладних науково-дос­­лідних проектів, які виконувалися в На­ціо­­нальному науково-дослідному інституті ук­ра­­їнознавства та всесвітньої історії (далі – ННДІУВІ) упродовж 2012–2013 рр. під патронатом Міністерства освіти і науки України. Організатором конференції виступив ННДІУВІ, співорганізаторами – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти та Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

читати далі »

Крисаченко Валентин - «Україна В.І. Вер­надського»: огляд роботи круглого столу

Співавтори: ДІДИК Ольга, ДЯКОВА Олена.

Роботу круглого столу розпочав головуючий – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ Крисаченко В. С. Він окреслив основні віхи життя та наукової діяльності В.І. Вернадського і відзначив роль вченого у розбудові української науки.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet