головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #4(33)
пошук по сайту
Степаненко Микола - «Поет – від бога» Дмитро Павличко (Щоденникова версія Олеся Гончара)

На матеріалі щоденникових нотаток О. Гончара проаналізовано поетичну, публіцистичну творчість Д. Павличка, охарактеризовано його політичну та громадську діяльність, розкрито місце митця в українській літературі, з’ясовано участь поета у державотворчому процесі.

Ключові слова: «Щоденники» О. Гончара, поет, публіцист, редактор журналу «Всесвіт», громадський діяч Д. Павличко, шістдесятництво.

«Поэт – от Бога» Дмитрий Павлычко (дневниковая версия Олеся Гончара)

На материале дневниковых записей О. Гончара проанализировано поэтическое, публицистическое творчество Д. Павлычко, охарактеризована его политическая и общественная деятельность, определено место поэта в истории украинской литературы и его участие в процессе становления Украины как государства.

Ключевые слова: «Дневники» О. Гончара, поэт, публицист, редактор журнала «Всесвит», общественный деятель Д. Павлычко, шестидесятничество.

Dmytro Рavlychko as «Heaven-Born Poet» (Oles’ Honchar’s Interpretation in His «Diaries»)

The article is devoted to analysis of poetic and publicistic activity of D. Pavlychko as represented in Honchar’s «Diaries». D. Pavlychko’s political and public activities are characterized, the artist’s place in the Ukrainian literature is revealed, as well as his contribution to the establishment of the Ukrainian state is analyzed.

Key words: «Diaries» of O. Honchar; poet, publicist, editor of the journal «Vsesvit» («Universe»), public figure D. Pavlychko; the movement of the dissidents of the 60’s.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Інтернет – це теж літопис

Сергій Григорович Чемеркін – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу мови Національного науково-дослідного інституту українознавства– за час роботи в Інституті опублікував індивідуальну монографію «Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси»; разом зі співробітниками відділу розробив концепцію електронного підручника з української мови на українознавчій основі, що підтверджено авторським свідоцтвом. С. Чемеркін – автор введеного в науковий обіг терміна «техно» щодо мови. Так, у журналі «Мовознавство» (№4–5 за 2008 рік) було опубліковано його статтю про елементи техно у семіотично негомогенному художньому тексті. Поряд із відомим терміном «техно» у музиці та архітектурі мовна одиниця техно – це елемент, утворений за допомогою технічних засобів комунікації. Елементами техно у мові можна назвати сучасні піктограми, графічні зображення, відео, аудіо, а також вербальні текстові одиниці, за допомогою яких створюється відповідний ефект технічного оформлення, тощо. У колі наукових інтересів Сергія Григоровича дослідження такого явища, як гіпертекст, що актуалізувалося в сучасних комунікативних умовах. Вчений доводить, що сьогодні гіпертекст повинен вивчатися з погляду стилістики та культури мови, адже завдяки технічним засобам візуалізації, які дали змогу чітко позначити вузли переходу з одного текстового рівня на інший, зросла роль мовних одиниць, що формують цей вузол переходу, їх комунікативна, стилістична вага.

читати далі »

Зарецький Олексій - Доля Алли Горської: джерела та стан досліджень

У статті досліджено долю А.Горської – живописця, графіка, художника-монументаліста, одного з духовних лідерів опору тоталітаризму, визначного діяча українського національно-демократичного руху 1960-х років, людини великої енергії та громадянської мужності.

Ключові слова: доля, культура, митець, суспільний та політичний діяч, родина, історична пам’ять.

Судьба Аллы Горской: источники и состояние исследований

В статье исследована судьба А. Горской – живописца, графика, художника-монументалиста, одного из духовных лидеров сопротивления тоталитаризму, известного деятеля украинского национально-демократического движения 1960-х годов, человека большой энергии и гражданского мужества.

Ключевые слова: судьба, культура, художник, общественный и политический деятель, семья, историческая память.

The Fate of Alla Horska: Source Base and Present-day State of Researches

This article is devoted to the fate of A. Horska, an artist, graphic artist, painter-monumentalist, who was one of the spiritual leaders of resistance to totalitarian system, a well-known figure of Ukrainian national democratic movement of the 1960’s. An individual of great energy and civil bravery.

Key words: fate, culture, painter, public and political figure, family, historic memory.

читати далі »

Фігурний Юрій - Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження)

Продовження. Початок у № 2, 4.– 2007; № 1, 3, 4.– 2008; № 1–3. – 2009.

У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчість, українознавство.

Роман Шухевич – известный украинский государственный, военный и политический деятель (К столетию со дня рождения)

В статье исследуется державотворческая деятельность Романа Шухевича в украинознавческом измерении. Автор убежден, что Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армией (УПА) – один из известных символов украинского этнонационального державотворческого процесса.

Ключевые слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчество, украинознавство.

Roman Shukhevych – Famous Ukrainian Politician, Military and Statesman (Devoted to the 100th Anniversary of the Birth of Roman Shukhevych)

Shukhevych’s state activities are investigated in the article. The author is convinced, that the commander-in-chief of the Ukrainian Rebel Army became one of the most famous symbols of Ukrainian state building process.

Key words: Roman Shukhevych, OUN, URA, UGVR, state building, Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet