головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #1(30)
пошук по сайту
Кононенко Тарас - До 80-ліття з дня народження Євгена Федоренка

Співавтори:

Надія Істоміна - вчений секретар НДІУ

Тетяна Ренке - відповідальний секретар журналу «Українознавство»

Іван Пасемко - завідувач відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства НДІУ, лауреат премії Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку

До 80-ліття з дня народження Євгена Федоренка

читати далі »

Барка Василь - Скорботна подорож

Степ відкрився малому мандрівникові, як царство смерти: в безлюдності, також – без тварин і птахів, половлених і з’їдених, подібно до декотрих схоплених людей, теж, – і сама дорога струднювала йому крок своєю дикою поростю, що закривала навіть найглибші колії, в’їжджені здавна навантаженими підводами...

читати далі »

Грицик Людмила - Грузинська україністика: інтелектуальний світ Отара Баканідзе

Президент Академії літературознавства Грузії, директор Інституту україністики Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахішвілі, автор тридцяти монографій, педагог, що виховав двадцять кандидатів і дев’ять докторів філологічних наук, Отар Акакійович Баканідзе у березні відзначатиме 80-річчя.

читати далі »

Жаровський Євген - Віктор Андрущенко: «Ми маємо пишатися нашою освітою»

1 січня виповнилося 60 років доктору філософських наук, професору, члену-кореспонденту НАНУ, заслуженому діячу науки і техніки України Віктору Петровичу АНДРУЩЕНКУ.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - «Як я люблю оці години праці…»

Колектив НДІ українознавства щиро вітає провідного наукового співробітника відділу «Мова як українознавство», доктора філологічних наук, професора Єрмоленко Світлану Яківну з обранням її членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності «українська мова».

читати далі »

Хоменко Олександр - Зимовий сад Анатолія Погрібного

29 січня 2009 року в будинку вчителя відбулися другі всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті Анатолія Григоровича Погрібного

читати далі »

Фігурний Юрій - Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження). Продовження. Початок у № 2, 4. – 2007; № 1, 3, 4. – 2008.

У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчість, українознавство.

Роман Шухевич – выдающийся украинский государственный, военный и политический деятель (К 100-летию со дня рождения)

В статье исследуется державотворческая деятельность Романа Шухевича в украиноведческом измерении. Автор убежден, что Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армией (УПА) является одним из выдающихся символов украинского этнонационального державотворческого процесса.

Ключевые слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчество, украиноведение.

Roman Shukhevych – the Famous Ukrainian Politician, Military Man and Statesman (To the 100th Anniversary of birth of Roman Shukhevych)

Shukhevych’s state activities are investigated in the article. The author is convinced that the commander-in-chief of the Ukrainian Insurgent Army became one of the known symbols of the Ukrainian state building process.

Key words: Roman Shukhevych, OUN, UPA, UGVR, state building, Ukrainian studies.

читати далі »

Фігурний Юрій - Державотворча діяльність Павла Скоропадського в українознавчому вимірі (до 135-річчя від дня народження гетьмана та 90-ліття утворення української держави). Продовження. Початок у №3, 4. – 2008.

У статті аналізується державотворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі.

Ключові слова: Павло Скоропадський, гетьман, Українська Держава, Україна, українознавство.

Государственная деятельность Павла Скоропадского в украиноведческом измерении (К 135-летию со дня рождения гетмана и 90-летию создания Украинской Державы)

В статье исследуется государственная деятельность гетмана Павла Скоропадского в украиноведческом измерении.

Ключевые слова: Павел Скоропадский, гетман, Украинская Держава, Украина, украиноведение.

State-Creative Activity of Hetman Pavlo Skoropadskyi in the Ukrainian Studies Context (Тo the 138-Anniversary of the Birth and 90-Anniversary of the Creation of the Ukrainian State)

In the article an author analyzed state-creative activity of hetman Pavlo Skoropadskyi in the Ukrainian studies context.

Key words: Pavlo Skoropadskyi, hetman, Ukrainian state, Ukraine, Ukrainian Studies.

читати далі »

Пригоровський Віталій - «Мій Якове добрий!..» (З нотаток про українця з неукраїнським прізвищем)

У статті автор наводить біографічні відомості про Якова де Бальмена, розповідає про його товариські стосунки з Тарасом Шевченком.

Ключові слова: Яків де Бальмен, Тарас Шевченко, творчість.

«Мій Якове добрий!..» (Из записок про украинца с неукраинской фамилией)

В статье автор приводит биографические сведения о Якове де Бальмене, рассказывает о его дружеских отношениях с Тарасом Шевченко.

Ключевые слова: Яков де Бальмен, Тарас Шевченко, творчество.

«My Big-Hearted Yakiv!...» (From Memoirs of the Ukrainian Man with Non-Ukrainian Surname)

In the article an author presented some facts from biography of Yakiv de Balmen and examined his friendship with Taras Shevchenko.

Key words: Yakiv de Balmen, Taras Shevchenko, creative activity.

читати далі »

Касян Людмила - Постать Степана Васильченка через призму його автобіографії

У статті розглянуто особливості автобіографії як жанру літератури та одного із джерел наукового дослідження. Проаналізовано автобіографічний нарис С. Васильченка «Мій шлях».

Ключові слова: автобіографія, письменник, творчість, критика, автобіографічний суб’єкт, авторефлексивний досвід, самопізнання, читач.

Личность Степана Васильченко через призму его автобиографии

В статье рассмотрены особенности автобиографии как жанра литературы и одного из источников научного исследования. Проанализировано автобиографическое произведение С. Васильченко «Мой путь».

Ключевые слова: автобиография, писатель, творчество, критика, автобиографический субъект, авторефлексивный опыт, самопознание, читатель.

Personality of Stepan Vasylchenko Through His Biography

In the article an author examined peculiarities of autobiography as a literary genre and as a source of scientific research and analyzed S. Vasylchenko’s autobiographical work «My Way».

Key words: autobiography, writer, creative activity, criticism, autobiographical subject, autoreflexive experience, self-knowledge, reader.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet