головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #2(27)
пошук по сайту
Хоменко Олександр - Правда історії і правда літератури (До 100-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука)

У статті досліджується життєвий і творчий шлях українського письменника та літературознавця Арсена Іщука. Особлива увага звертається на історизм художньо-естетичних модальностей його роману-хроніки «Вербівчани».

Ключові слова: історизм, народна правда, фальшиві концепції «соціалістичного реалізму», духовне протистояння тоталітаризму.

Правда истории и правда литературы (К 100-летию со дня рождения Арсена Алексеевича Ищука)

В статье анализируется жизненный путь украинского писателя и литературоведа Арсена Ищука. Особое внимание обращается на историзм художественно-эстетических модальностей его романа «Вербивчаны».

Ключевые слова: историзм, народная правда, фальшивые концепции «социалистического реализма», духовное противостояние тоталитаризму.

The Truth of History and the Truth of Literature (To the 100th Anniversary of the Birth of Arsen Ischuk)

The course of life of Arsen Ischuk, the Ukrainian writer and literature critic is analyzed in the article. Special attention is paid to historism of artistic and aesthetic modalities of his novel «Verbivchany».

Key words: historism, national truth, false conceptions of «socialistic realism», mental confrontation to totalitarianism.

читати далі »

Пасемко Іван - В гостях у велета української літератури Олеся Гончара

У статті розповідається про відзначення 90-ї річниці від дня народження Олеся Гончара у Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, про відвідини історичних та родинних місць на Полтавщині, що пов’язані з іменем цього Велета української літератури.

Ключові слова: Олесь Гончар, всеукраїнська конференція, феномен, духовні простори, українство, професори, Полтава, Диканька, Суха, Кобеляки.

В гостях у Гиганта украинской литературы Олеся Гончара

В статье речь идет о праздновании 90-й годовщины со дня рождения Олеся Гончара в Полтавском государственном педагогическом университете имени В. Г. Короленко и о посещении участниками конференции исторических мест на Полтавщине, связанных с именем выдающегося представителя украинской литературы.

Ключевые слова: Олесь Гончар, всеукраинская конференция, феномен, духовные просторы, украинство, профессора, Полтава, Диканька, Суха, Кобеляки.

Visit to Oles’ Honchar, the Goliath of the Ukrainian Literature

The article is devoted to the 90th anniversary of Oles’ Honchar’s birth held at Poltava State Pedagogical University named after V. Korolenko. The author described historical places of Poltava connected with famous representative of the Ukrainian literature which were visited by members of the conference.

Key words: Oles’ Honchar, All Ukrainian conference, phenomenon, spiritual spaces, the Ukrainians, Professors, Poltava, Dykan’ka, Sukha, Kobelyaky.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet