головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Ренке Тетяна - Військова еліта держави: історія і сьогодення

Так уже судилося самою долею, що протягом багатьох віків історія України була тотожна, власне, військовій історії. Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, а далі – Сагайдачний, Хмельницький, Мазепа, Коновалець і Шухевич – то не лише визначні наші державотворці, а найперше, висловлюючись сучасною мовою, – кадрові офіцери. У кожній країні, яка себе поважає, ця професійна група – офіцерство – належить до тієї суспільної касти, що її ми сьогодні називаємо елітою. Та еліта – це не група людей, які мають високі статки і можуть дозволити собі розкішний спосіб життя, справжня еліта – це люди, які інтереси громадські ставлять понад особисте і скороминуще, які здатні запалити інших вогнем жертовності ідеалу. Так було неодноразово в Європі (класичний приклад – Франція і генерал Шарль де Голль), згадаймо Січових Стрільців, героїчних офіцерів доби УНР, командирів УПА, які йшли на вірну смерть, вірячи в майбутню перемогу визвольної української справи. А ще – Олесь Гончар, з фронтового досвіду якого зросли і «Прапороносці», і «Людина і зброя»…

читати далі »

Кононенко Петро - Дослідник української соборності (або ідентичності) та міжнаціональної злагоди (До 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності М.І.Панчука)

1 травня 2007 р. виповнилося 70 років визначному українському історику, українознавцю, етнополітологу Маю Івановичу Панчуку – доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, академіку Академій вищої школи та політичних наук, завідувачу відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, провідному науковому співробітнику Науково-дослідного інституту українознавства. Про ювіляра, його науковий доробок оприлюднено чимало статей, рецензій, оглядів [1]. Тож маємо намір стисло оглянути життєвий і творчий шлях М.І.Панчука, його внесок в українознавство під кутом зору дослідження української соборності та міжнаціональних відносин в Україні.

читати далі »

Хоменко Олександр - Симфоніст українського слова

Оприявнена у назві алюзія на есей Олеся Гончара – не випадкова: якщо творець “Собору” (до речі – найулюбленіший письменник Анатолія Погрібного у цілому ХХ ст.) називав Панаса Мирного “першим симфоністом української прози”, виокремлюючи, найперше, панорамність та всеохопну поліфонічність його письма, то достоту універсалістські зусилля автора книг, за які понижче піде мова, оборонити і зберегти для прийдешніх поколінь найцінніший наш національний набуток – мову, дім буття українського духу – подібно ж дає підстави “вознести” над його постаттю, як давні книжники возносили над рядками своїми “бані титлів”, це означення...

читати далі »

НДІУ - До 70-річчя Кононенка Михайла Петровича, старшого наукового співробітника відділу природи та психології етносу НДІУ

Будь-яка ідея для втілення в життя потребує відданих справі людей. Таким безмежно відданим ідеї українознавства, на нашу думку, є Михайло Петрович Кононенко...

читати далі »

Сербін Сергій - Він творив життя й державу (Пам'яті Всеволода Голубовича)

У статті розкривається період сходження на найвищу державну посаду уряду УНР одного з лідерів українських соціал-революціонерів Всеволода Голубовича, його участь в акціях по захисту суверенності держави, у Брест-Литовських мирних переговорах аж до арешту й ув'язнення під час гетьманського перевороту.

Ключові слова: кар'єра В.Голубовича, дипломатичні зусилля, українська делегація, баланс під час підписання Брест-Литовського мирного договору, уряд УНР, збройні сили, арешт, ув'язнення, підпілля, розкол в УПСР.

В статье раскрывается период восхождения на наивысшую государственную должность правительства УНР одного из лидеров украинских социал-революционеров Всеволода Голубовича, его участие в акциях по защите суверенности государства, Брест-Литовских мирных переговорах вплоть до его ареста и тюремного заключения во время гетманского переворота.

Ключевые слова: карьера В.Голубовича, дипломатические усилия, украинская делегация, баланс при подписании Брест-Литовского мирного договора, правительство УНР, вооруженные силы, арест, тюремное заключение, подполье, раскол в УПСР.

The article exposes the period in which Vsevolod Holubovych, one of the leaders of the party Ukrainian socialist-revolutionaries rose to power. It describes his participation in activities which lead to his defense of the country’s negotiations and the time leading to his arrest and imprisonment during the hetman putsch.

Кеу words: Holubovych’s career, diplomatic efforts, the Ukrainian delegates unarmed government UNR, arrest and imprisonment of Holubovych, underground activities and dissolution of UPSR.

читати далі »

Великожон Вікторія - До 100-літнього ювілею з дня народження О.Ольжича “Dulse et decorum est pro patria mori!” (“Солодко і почесно вмерти за Батьківщину!”)

Стаття присвячена одному з ідеологів українського націоналізму, талановитому поетові та фаховому археологу – О.Ольжичу. 7липня 2007 року виповнюється 100 років від дня його народження. У статті розглядаються основні етапи життєвого шляху О.Ольжича та особливості його поетичного стилю.

Ключові слова: поет, археолог, «вісниківці», націоналістичний рух, поетичні збірки, оригінальний художній стиль, мовотворчість, епітет, метафора, порівняння, афористичність.

Статья посвящена одному из идеологов украинского национализма, талантливому поэту и профессиональному археологу – О.Ольжичу. 7 июля 2007 года исполняется 100 лет со дня его рождения. В статье рассматриваются основные этапы жизненного пути О.Ольжича и особенности его поэтического стиля.

Ключевые слова: поэт, археолог, «висныкивци», националистическое движение, поэтические сборники, оригинальный художественный стиль, языкотворчество, эпитет, метафора, сравнение, афористичность.

This article is devoted to the one of the leaders of the Ukrainian nationalism, talented poet and professional archaeologist – O.Ol’zhych. On the 7th of July 2007 we celebrate 100 anniversary of his birthday. Also main stages of O.Ol’zhych’s life and peculiarities of his poetic style are observed in this article.

Key words: poet, archaeologist, “visnykivtsi”, nationalistic movement, poetic anthology, original artistic style, language creation, epithet, metaphor, comparativeness, aphorism.

читати далі »

Фігурний Юрій - Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (До 100-річчя від дня народження)

У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчість, українознавство.

В статье исследуется державотворческая деятельность Романа Шухевича в украиноведческом измерении. Автор убежден, что Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армии (УПА) – один из известных символов украинского этнонационального державотворческого процесса.

Ключевые слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчество, украиноведение.

Shukhevych’s state activities are investigated in the article. The author is convinced, that the commander-in-chief of the Ukrainian insurgent army became one of the known symbols of Ukrainian state building process.

Key words: Roman Shukhevych, OUN, UPA, UGVR, state building, Ukrainian studies.

читати далі »

Мушкетик Юрій - Ще одна зірка в небі

З Віталієм Ковалем ми чимало років працювали у Спілці письменників України і були... суперниками в спілчанській бібліотеці (разом з Орестом Сливинським) – хто раніше вхопить свіжий журнал, книжку (я – голова Спілки, а він – референт)...

читати далі »

НДІУ - Українська революція через призму чотирьох Універсалів

Розбудова демократичної Української Держави неможлива без чіткого уявлення про державницькі змагання з найдавніших часів до сьогодення. Становлення сучасної Української Держави стало поштовхом для поглибленого вивчення державотворчих процесів в Україні. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що процеси державотворення в Україні, зростання їх масштабів, новизна і ускладнення завдань соціального, економічного, духовного порядку, широке включення в них народних мас викликають необхідність глибше і повніше пізнати закономірність історичного розвитку...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet