головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #4(21)
пошук по сайту
Філарет - Українство, українознавство і віра православна.

Розмова з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом в Інституті українознавства Міністерства освіти і науки України

читати далі »

Згуровський Михайло - Поліфонія сучасної освіти

Важливі проблеми сучасної освіти були порушені під час розмови з ректором одного з найвідоміших університетів світу – Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», академіком Національної академії наук України, доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України Михайлом Захаровичем Згуровським – особистістю, яка ніколи не задовольняється досягнутим, завжди в пошуку нових непідкорених вершин.

читати далі »

Костицький Василь - Розмова з Василем Костицьким

Певно, не випадково в українській мові слово «право» – і фонетично, і семантично – сусідить з такими словами, як «правда» і «справедливість». «Руською правдою» називався наш перший юридичний кодекс. «Нехай вічно буде слава, же през шаблю маєм право», – відлунює нам крізь віки голос Івана Мазепи. «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля!», – навіки вкарбоване в українське серце. Усе разом, у єдиному синтезі. І тезу цю якнайповніше доводить своїми працями і своєю громадсько-політичною діяльністю Василь Костицький – народний депутат трьох скликань, заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України (1991 – 1993), директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємства АПрН України, член-кореспондент Академії правових наук України, професор, заслужений юрист України, член парламентської Асамблеї Ради Європи, віце-президент групи Європейської народної партії і християнських демократів ПАРЕ, президент Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи. У цьому номері нашого часопису подаємо його роздуми.

читати далі »

Ажнюк Богдан - Розмова з Богданом Ажнюком

Ажнюк Богдан Миколайович – провідний науковий співробітник відділу західно- та південнослов’янських мов Інституту мовознавства. Його наукові інтереси охоплюють: соціолінгвістику, контрастивну лінгвістику, перекладознавство, проблеми мовної політики і мовного планування. Він є автором монографій: “Англійська фразеологія в культурно-етнічному висвітленні” (1989), “Мовна єдність нації: діаспора й Україна” (1999); словника “Улюблені англійські прислів'я і приказки” (2001); співавтором колективних монографій: “Общая лексика германских и балто-славянских языков” (1989), “Najnowsze dzieje jezykow slowianskich. Українська мова” (1999), “О.О. Потебня й актуальні питання мови та культури” (2004), а також автором понад 80 наукових статей і розвідок. Редакція журналу звернулася до п. Ажнюка з проханням відповісти на окремі, хвилюючі громадськість, питання. Нижче подаємо їх з відповідями Богдана Миколайовича.

читати далі »

Сніжко Валерій - Зазирни далеко, за обрій! (До 80-річчя академіка Андрія Гродзінського)

Статтю присвячено висвітленню життєвого шляху видатного українського вченого, академіка Андрія Гродзінського.

Ключові слова: академік Андрій Михайлович Гродзінський, Академія наук України, ботаніка, алелопатія, ботанічний сад.

Загляни далеко за горизонт (К 80-летию академика А. Гродзинского)

Статья посвящена описанию жизненного пути известного украинского ученого, академика Андрея Гродзинского.

Ключевые слова: академик Андрей Михайлович Гродзинский, Академия наук Украины, ботаника, аллелопатия, ботанический сад.

Look Through The Horizon (for 80 years of academician Andrii Grodzinskyi)

The article is devoted to high lightening of the life a prominent Ukrainian scientist Andrii Grodzinskyi.

Key words: academician Andrii Grodzinskyi, Accademy of science of Ukraine, botany, allelopaty, botanical garden.

читати далі »

Середенко Юлія - Андрій Ніковський у документальних свідченнях

На основі аналізу широкого комплексу джерел відтворена біографія А.Ніковського – визначного громадсько-політичного діяча, літературознавця та журналіста, окреслено його місце в суспільно-політичному та культурному житті України.

Ключові слова: А.Ніковський, українознавство, біографія, джерельна база, громадсько-політична діяльність.

Андрей Никовский в документальных свидетельствах

На основе анализа широкого комплекса источников воссоздана биография А.Никовского – выдающегося украинского общественно-политического деятеля, литературоведа и журналиста, очерчено его место в общественно-политической и культурной жизни Украины.

Ключевые слова: А.Никовский, украиноведение, биография, источниковая база, общественно-политическая деятельность.

Andrey Nicovsciy in documentary evidences

On the basis of analysis of wide complex of sources the biography of A.Nicovsciy – prominent public and political figure, literary critic and journalist is reproduced, his place in social, political and cultural life of Ukraine is cutlined.

Key words: A.Nicovsciy, Ukraine studies, biography, source base, public and political activity.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet