головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #1(30)
пошук по сайту
Смольницька Ольга - Аніма та Анімус у тваринному світі західноукраїнських казок

У статті розглядається західноукраїнський тваринний світ через уявлення про Анімуса та Аніму. За допомогою компаративістського методу проаналізовано бойківські, гуцульські, гельські та французькі народні казки. Представлені два блоки: західноукраїнський і архаїчний кельтський.

Ключові слова: Аніма, Анімус, гуцули, бойки, архаїчна свідомість.

Анима и Анимус в животном мире западноукраинских сказок

В статье рассматривается западноукраинский животный мир через представление об Анимусе и Аниме. При помощи компаративистского метода дан анализ бойковских, гуцульских, гэльских и французских народных сказок. Представлены два блока: западноукраинский и архаический кельтский.

Ключевые слова: Анима, Анимус, гуцулы, бойки, архаическое сознание.

Anima and Animus in the West Ukrainian World of Animal Fairy-Tales

In the article an author examined west Ukrainian animal world through Animus and Anima. With the comparative method the researcher analyzed folk-tales of Boiky, Hutsuls, Welsh and French people. There are two blocks in the article: the west Ukrainian and the archaic Celtic.

Key words: Anima, Animus, Hutsuls, Boiky, archaic consciousness.

читати далі »

Юрченко Віталіна - Традиції харчування на ярмарках України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

У статті розглянуто особливості продажу на ярмарку продуктів харчування, їх розподіл на категорії за місцем та способом приготування, подано опис ярмаркових ласощів та напоїв.

Ключові слова: ярмарок, харчова площа, продукти харчування, ярмаркові ласощі, напої, харчевні, традиційні українські страви.

Традиции питания на ярмарках Украины во второй половине ХІХ – в начале ХХ столетия

В статье рассмотрены особенности продажи на ярмарке продуктов питания, их разделение на категории согласно месту и способу изготовления, представлено описание ярмарочных сладостей и напитков.

Ключевые слова: ярмарка, харчевая площадь, продукты питания, ярмарочные сладости, напитки, харчевни, традиционные украинские блюда.

Food Traditions at the Ukrainian Fairs in the Second Half of the XIXth – at the Beginning of the XXth Centuries

In the article an author examined peculiarities of sale of food stuffs at the Ukrainian fairs, their division into categories according to place and methods of preparation. Also the researcher presented description of fair sweets and drinks.

Key words: fair, food stuffs, fair sweets, drinks, taverns, traditional Ukrainian dishes.

читати далі »

Кропачов Олександр - Актуалізація традицій і досвіду будівництва житла та поселень українців.

Співавтори:

Віктор Мулява - підполковник медичної служби Збройних Сил України, начальник відділення загальної терапії та профпатології загальнотерапевтичної клініки Військово – Медичного Клінічного Центру Центрального Регіону, отаман служби здорового способу життя, лікування та цілительства Українського козацтва « Вічна Січ».

Ярослав Мулява - науковий співробітник ВНТУ НДІУ, Верховний отаман Українського козацтва «Вічна Січ», член Ради Українського козацтва при Президентові України, заступник голови комітету з міжнародних зв`язків.

У статті йдеться про, багатовіковий досвід ствердження та ідентифікування українського народу, як нації, шляхом вироблення, підтримки і збереження будівельних традицій, коріння яких сягають ведичних часів.

Ключові слова: козацтво, козацьке поселення, екологічне поселення, стхапатья-веда, брамастан, сажень, золота пропорція, трипільська культура, солом’яне будівництво.

Актуализация традицый и опыта строительства жилища и поселений украинцев.

В статье идет речь о многовековом опыте утверждения и идентифицирования украинского народа, как нации, путем вырабатывания, поддержки и сохранения строительных традиций, корни которых глубоко уходят в ведические времена.

Ключевые слова: казачество, казацкое поселение, экологическое поселение, стхапатья-веда, брамастан, сажень, золотая пропорция, трипольская культура, соломенное строительство.

Actualization of tradition and experience of building habitation and settlings of ukrainians.

Speech goes in the article about, centuries-old experience of assertion and authentication of the Ukrainian people, as nations, by making, support and maintainance of build traditions the root of which is arrived at vedic times.

Key words: the cossacks, cossack settlement, ecological settlement, sthapatia-veda, bramastan, sazhen, gold proportion, tripilska culture, straw building.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet