головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #4(29)
пошук по сайту
Борисенко Валентина - Доля українського етносу в роки голодомору (1932–1933)

У статті на основі архівних документів та джерел усної історії розкривається трагедія українського народу в роки становлення тоталітарного режиму, навмисне виморювання голодом безневинних українських селян, що спричинило геноцид українського етносу.

Ключові слова: голодомор, геноцид, селяни, етнос, деформація культури.

Судьба украинского этноса в годы Голодомора (1932–1933)

В статье на основе архивных документов и источников устной истории раскрывается трагедия украинского народа в годы становления тоталитарного режима, уничтожение голодом невинных украинских крестьян, что привело к геноциду украинского этноса.

Ключевые слова: голодомор, геноцид, крестьянство, этнос, деформация культуры.

Fate of Ukrainian ethnos in the years of Holodomor (1932–1933)

This article presents the research and analysis of the oral historical of the forced famine of 1932–1933 (Holodomor) – a tragic page in the history of the Ukrainian nation.

Key words: genocide, Ukrainian peasantry, Holodomor, ethnos, deformation of culture.

читати далі »

Ващак Марта - Особливості українського менталітету

У статті досліджується структура і характерні риси українського менталітету. Здійснюється аналіз таких властивостей українського темпераменту, як індивідуалізм, емоційність, релігійність та ін., а також висвітлюються протилежні позиції дослідників стосовно кожної з них та власна позиція автора.

Ключові слова: менталітет, індивідуалізм, емоційність, кордоцентризм, релігійність, ідеалізація, земля, свобода, дискурсивно-етичні практики.

Особенности украинского менталитета

В статье исследуется структура и характерные черты украинского менталитета. Осуществляется анализ таких свойств украинского темперамента, как индивидуализм, эмоциональность, религиозность и др., а также показаны противоположные позиции исследователей относительно каждого из них и собственная позиция автора.

Ключевые слова: менталитет, индивидуализм, эмоциональность, кордоцентризм, религиозность, идеализация, земля, свобода, дискурсивно-этические практики.

Features of Ukrainian Mentality

The article is devoted to researching the structure of the Ukrainian mentality and its characteristic traits. There are analyzed such qualities of Ukrainian temperament as individualism, emotionality, religious and others and also are elucidated an opposite positions of researchers about each of it and the own position of the author.

Key words: mentality, individualism, emotionality, cordocentrism, religious, idealization, ground, freedom, discourse-ethical practices.

читати далі »

Кононенко Михайло - Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського Козацтва

Початок у №1 за 2008 р.

У статті проаналізовано науково-технічний рівень часів Київської Русі та Козаччини.

Ключові слова: збройова культура, дороги, оборонна архітектура, винаходи, металообробка, винахідники.

Научно-технический уровень времен Киевской Руси и Казаччины

В статье проанализирован научно-технический уровень времен Киевской Руси и Казаччины.

Ключевые слова: культура вооружений, дороги, оборонная архитектура, металлообработка, изобретения, изобретатели.

Scientific and Technical Development in the Period of Kyiv Rus and Ukrainian Cossackdom

Scientific and technical development in the period of Kyiv Rus and Ukrainian Cossackdom is analyzed in the article.

Key words: culture of arms, roads, defensive architecture, metal-working, inventions, inventors.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet