головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #3(20)
пошук по сайту
Фігурний Юрій - Археологічні дослідження в басейні річки вись в українознавчому вимірі

У статті аналізуються археологічні дослідження в басейні річки Вись в українознавчому вимірі.

Ключові слова: археологія, палеоліт, мезоліт, трипільська культура, черняхівська культура, українознавство.

В статье анализируются археологические исследования в бассейне реки Высь в украиноведческом измерении.

Ключевые слова: археология, палеолит, мезолит, трипольская культура, черняховская культура, украиноведение.

In this is analyzed archaeological researches in drainage – basin Vys’ in measuring of Ukrainian studies.

Key words: аrchaeology, palaeolithic, mesolithig age, tripil’ska culture, cherniahovs’ka culture, ukrainian studies.

читати далі »

Наливайко Степан - Ця загадкова польська Вісла

Із широким залученням українського, слов’янського та індійського гідронімного, мовного, міфологічного, історичного, культурологічного матеріалу дається цілковито нове, індоарійське тлумачення давньої, але й досі загадкової назви легендарної польської ріки – Вісла.

Ключові слова: етимологія, індоаріка, санскрит, гідронімія, Вісла, Ворскла, Ванда, руси, слов’яни, ставани, венеди, вандали, українські назви, польські назви, індійські назви, "Велесова книга", "Рамаяна", "Махабгарата".

На обширном украинском, славянском и индийском гидронимическом, языковом, мифологическом, историческом, культурологическом материале дается совершенно новая, индоарийская этимология древнего, но до сих пор загадочного названия легендарной польской реки – Висла.

Ключевые слова: этимология, индоарика, санскрит, гидронимия, Висла, Ворскла, Ванда, русы, славяне, ставаны, венеды, вандалы, украинские названия, польские названия, индийские названия, "Велесова книга", "Рамаяна", "Махабхарата".

читати далі »

Ятченко Володимир - Шаманізм і шаманство в українців: вигадка чи реальність? (Роздуми й запрошення до дискусії)

У статті автор висуває гіпотезу про наявність у духовній історії українського етносу того різновиду містичного досвіду, який відомий у літературі під назвами “шаманізм” і “шаманство”.

Ключові слова: шаманство, шаманізм, містичний досвід, екзистенційний досвід.

В статье автор выдвигает гипотезу о наличии в духовной истории украинского этноса той разновидности мистического опыта, который известен в литературе под названиями “шаманизм” и “шаманство”.

Ключевые слова: шаманство, шаманизм, мистический опыт, экзистенциальный опыт.

In this article the author is proposed the hypothes of the existen in spiritual history, ukrainian ethnos such of the differences mystical experience which is known in literature «Shomanizm» and «Shomanstvo».

Key words: Shomanstvo, shomanizm, mystical experience, experience existentsialnyi.

читати далі »

Лєбєдєва Ольга - Теоретичні основи проблеми етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського «Походження Русі»

У статті досліджуються теоретичні проблеми етногенезу в праці М.Брайчевського «Походження Русі».

Ключові слова: етногенез, глотогенез, Русь, українознавство.

В статье исследуются теоретические проблемы этногенеза в монографии М.Брайчевского «Происхождение Руси».

Ключевые слова: этногенез, глотогенез, Русь, украиноведение.

In this article is observed the theoretical problems of ethnogeny in the monography of M. Braychevskі «Creation of Rus».

Key words: ethnogeny, glotogenez, Rus, Ukrainian studies.

читати далі »

Остріщенко Вікторія - Стрижнем утримання життя земного світу є духовність

Земне життя, подароване нам батьками і Богом, – прекрасне до дива продуманим незримим розумом процесом, у якому задіяні мікро- і макропроцеси. Узгоджено, по невидимих законах протікає життя серед птахів, комах, людей. Тягнуться до сонця і прагнуть води рослини, народжуються створіння певного виду з уже закодованою програмою на виживання й утвердження. Все народжується, споживає плоди оточуючого світу і відходить, щоб дати місце новому. Все живе підлягає великому закону КОЛООБІГУ, при порушенні якого в певній ланці наступає криза, зупинка, смерть. Те, що відрізняє саме людину від всіх інших видів, є можливість мислити, аналізувати, ТВОРИТИ, що ми відносимо до сфери вищої діяльності ЛЮДСЬКОГО ДУХА і називаємо духовністю.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet