головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Вознюк Тетяна - Лінгвостилістичні параметри метафори

У статті досліджено розвиток і перспективи метафори. Проаналізовано погляди античних теоретиків щодо її трактування. Розглянуто класифікацію метафор, визначено місце цього виражального засобу в системі тропів та його відношення до значення. Охарактеризовано функції та особливості творення метафор.

Ключові слова: метафора, параметри, класифікація, функції, тропи, валентність.

Лингвостилистические параметры метафоры

В статье исследовано развитие и перспективы метафоры. Проанализированы взгляды античных теоретиков относительно ее трактовки. Рассмотрена классификация метафор, определено место этого выразительного средства в системе тропов и его отношение к значению. Охарактеризованы функции и особенности создания метафор.

Ключевые слова: метафора, параметры, классификация, функции, тропы, валентность.

Linguistic stylistic parameters of metaphor

Development and prospects of metaphor are researched in the article. Opinions of ancient theorists about interpretation of metaphor are analyzed. Classification of metaphor is considered, place of this expressive tool in the system of tropes and relation between it and meaning are defined. Functions and feature of creation of metaphor are characterized.

Key words: metaphor, parameters, classification, functions, tropes, valency.

читати далі »

Бибик Світлана - Пам’яті колеги

14 травня 2010 р. виповнилося б 75 років відомому в Україні, а також у Росії, Білорусі, Польщі, Німеччині служителеві фразеологічної музи – докторові філологічних наук, професору Вікторові Дмитровичу Ужченку...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet