головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Єрмоленко Світлана - У вінок Степанові Руданському

6 січня 2009 р. минуло 175 років від дня народження Степана Руданського – поета, перекладача, – який увійшов в історію української культури як автор ліричних поетичних, епічних та гумористичних творів. Ліричні тексти С. Руданського стали народними піснями, романсами, а гумористично-сатиричні твори сприймаються як дотепне народне слово, часом – як короткий анекдот. Про творчість С. Руданського ведуть діалог філологи Світлана Попіль і Світлана Єрмоленко.

читати далі »

Лучканин Сергій - Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури (початок у №1. – 2009.)

У статті здійснено огляд хронологічного поступу української класичної філології.

Ключові слова: класична філологія, культура, ідея суверенності.

Классическая филология в Украине: историческая ретроспектива на фоне суверенности и самобытности украинской культуры

В статье сделан обзор хронологического продвижения украинской классической филологии.

Ключевые слова: классическая филология, культура, идея суверенности.

Classical Philology in Ukraine: Historical Retrospective in the Context of Sovereignty and Originality of the Ukrainian Culture

In the article an author examined development of the Ukrainian classical philology in chronological aspect.

Key words: classical philology, culture, idea of sovereignty.

читати далі »

Карпенко Наталя - Особливості класичного підходу до дослідження феномену мови

У статті автор робить спробу обґрунтувати особливості класичного підходу до вивчення феномену мови, розкрити її соціально-філософську сутність та виявити інтегративний потенціал. Проаналізовано діяльність Празького лінгвістичного гуртка.

Ключові слова: мова, феномен мови, класична парадигма, функції мови, класифікація.

Особенности классического подхода к исследованию феномена языка

В статье автор пытается обосновать особенности классического подхода к изучению феномена языка, раскрыть его социально-философскую сущность и интегративный потенциал. Проанализирована деятельность Пражского лингвистического кружка.

Ключевые слова: язык, феномен языка, классическая парадигма, функции языка, классификация.

Some Peculiarities of Traditional Approach to Research of the Phenomenon of Language

In the article author made an attempt to substantiate some peculiarities of traditional approach to study of the phenomenon of language, its social-philosophic essence and reveal its integrative potential. Also the researcher analyzed activity of Prague School.

Key words: language, phenomenon of language, classical paradigm, functions of language, classification.

читати далі »

Чемеркін Сергій - Українська мова на веб-сторінках лідерів українського Інтернету

У статті проаналізовано найпопулярніші українські веб-ресурси щодо мови використання. Зазначено, що українська мова на електронних сторінках лідерів Уанету займає надзвичайно низькі позиції.

Ключові слова: літературний стандарт, некодифікована норма, екстралінгвальний чинник.

Украинский язык на веб-страницах лидеров украинского Интернета

В статье проанализированы самые популярные веб-ресурсы в плане использования языка. Акцентируется внимание на том, что украинский язык на электронных страницах лидеров Уанета занимает весьма низкие позиции.

Ключевые слова: литературный стандарт, некодифицированная норма, экстралингвистический фактор.

Ukrainian language in the web-pages of Ukrainian Internet leaders’

The author of the article analysed most popular Ukrainian web-pages as for the language used there. It has been noted that Ukrainian language has been poorly and seldom used in the Internet.

Key words: literary standard, uncodified norm, extralingual cause.

читати далі »

Кравченко Оксана - «Мова. Інформація. Соціум»

28 травня 2009 р. у Науково-дослідному інституті українознавства відбувся круглий стіл «Мова. Інформація. Соціум», на якому було презентовано монографії Г. Мацюк «Прикладна соціолінгвістика», «Соціологічний напрям у мовознавстві», С. Чемеркіна «Українська мова в Інтернеті» та довідник «Українські мовознавці та письменники-мовотворці» за редакцією С. Єрмоленко...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet