головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #4(9)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Ad fontes

До джерел! - так назвав Микола Зеров свою книжку 1924 року, акцентуючи: фундамент не лише науки, а й освіти, культури, а тим самим і державно-політичного управління, - джерельна база безперервного розвитку народу в усіх його часо-просторових параметрах як основа самопізнання і самотворення, осягнення та перетворення світу.

читати далі »

Павличко Дмитро - Для влади українська мова - керівний засіб спілкування, а для нас - дух нації

Нещодавно мій друг Роман Лубківський на засіданні Львівської обласної ради за участю Віктора Януковича звернувся до глави уряду з проханням передати міністрові фінансів, віце-прем'єрові Азарову буквар і "Кобзар"...

читати далі »

Погрібний Анатолій - Раз ми є, то де? Мова державна? Мова офіційна?

Сутність домагань та пристрастей, що вирують навколо так званої мовної карти, головним чином зводиться до питання про доцільність законодавчого закріплення, у тому числі в Конституції України, статусу російської мови як також державної чи офіційної, причому усі ми є свідками того, що "козирями" мовної карти раз у раз збурюють наше суспільство вже на щонайвищих поверхах влади. І особливо напередодні парламентських чи президентських виборів, у зв'язку з чим запитаймо самі себе: за всі роки нашої Незалежності чи хтось може пригадати бодай одну виборчу кампанію, у ході якої певні політичні сили не використовували б цю карту як засіб схиляння на оцей певний бік. додаткової кількості виборців? Почати б уже з того, що великою мірою завдяки саме їй доскочив у 1994 році найвищої посади у країні Л. Кучма...

читати далі »

Тетеріна-Блохін Дарина - Еволюція літературної української мови та сучасний її стан

В статті досліджуються етапи виникнення сучасної української мови, розкривається роль видатних класиків минулого: І. Котляревського, Т. Шевченка, Л. Українки, П. Куліша, І. Нечуй-Левицького, Б. Грінченка в розвитку та популяризації української літературної мови. Особлива увага звертається на те, яких збитків зазнала українська літературна мова від Емського указу 1876 року та Сталінської політики русифікації.

Ключові слова: класицизм, латинь, романтизм, твори, національний, влада, українська мова, література.

Эволюция литературного украинского языка и его современное состояние

В статье исследуются этапы возникновения современного украинского языка, раскрывается роль выдающихся классиков прошлого: И. Котляревского, Т. Шевченка, Л. Украинки, П. Кулиша, И. Нечуя-Левицкого, Б. Гринченка в развитии и популяризации украинского литературного языка. Особенное внимание акцентируется на том, каких убытков потерпел украинский литературный язык от Эмского приказа 1876 года и Сталинской политики русификации.

Ключевые слова: классицизм, латынь, романтизм, произведения, национальный, власть, украинский язык, литература.

Evolution of Literary Ukrainian Language and Its Current State

In the article author researched stages of origin of modern Ukrainian language and role of such prominent classics as I. Kotliarevskyi, T. Shevchenko, L. Ukrainka, P. Kulish, I. Nechui-Levytskyi, B. Hrinchenko in the development and popularization of literary Ukrainian language. The researcher paid special attention to influence of Emskyi Ukaz (1876) and Stalin Russification policy on the development of the Ukrainian literary language.

Key words: classicism, Latin language, romanticism, works, national, authority, Ukrainian language, literature.

читати далі »

Чукіна В. - Мовна картина світу українців, відбита у фразеологізмах, як виховний потенціал уроків рідної мови

У статті розглянуто могутній виховний потенціал української фразеології на уроках рідної мови. Проаналізовано дані олімпіади з української мови та літератури, проведеної під час Всеукраїнського симпозіуму в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Ключові слова: мовна культура, мова, слово, мовна картина світу, мовна ментальність, українська фразеологія.

Языковая картина мира украинцев, отраженная во фразеологизмах, как воспитательный потенциал уроков родного языка

В статье рассмотрено мощный воспитательный потенциал украинской фразеологии на уроках родного языка. Проанализировано данные олимпиады по украинскому языку и литературе, проведенной во время Всеукраинского симпозиума в Украинском гуманитарном лицее Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Ключевые слова: языковая культура, язык, слово, языковая картина мира, языковая ментальность, украинская фразеология.

Linguistic Picture of the World Shown in Ukrainian Phraseological Units as Educational Potential of Lessons of Ukrainian Language

In the article author examined educational potential of Ukrainian phraseological units for lessons of Ukrainian language. The researcher analyzed results of competition in Ukrainian language and literature held in the Ukrainian Humanitarian Lyceum of Taras Shevchenko Kyiv National University.

Key words: linguistic culture, language, word, linguistic picture of the world, linguistic mentality, Ukrainian phraseology.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet