головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Мова і майбутнє України

У 10 статті Конституції записано: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України». Конституція є Законом прямої дії...

читати далі »

Кожевніков Валентин - Важкий шлях до рідної мови

Загальновідомо, що без мови немає нації. Тому, коли Україна стала незалежною і ми почали будувати власну державу, я був упевнений, що наші керівники зрозуміють: "І.Без нації не можна побудувати сильну державу. 2.Без сильної держави народ не зможе бути багатим і щасливим. З.Без багатого і щасливого народу будь-яка влада буде ганебною, злочинною, тимчасовою і антинародною. 4.Без народної влади держава приречена на соціальні бунти, відсталість і втручання сильніших сусідів. А якщо керівники України зрозуміють крім того, що мова – це найбільш поширена і важлива інформаційна система, від досконалості, логічності, простоти якої залежить і ступінь освіченості народу, і глибина інтелекту інтелігенції, то почнуть з повернення української мови українському народу. Найшвидше і найлегше здійснити таку важливу справу можна лише обпершись на українську інтелігенцію, яка повинна була довести великі переваги нашої мови над іноземними (головними в своїх країнах) і переконати керівників держави в необхідності її швидкого впровадження в усіх сферах...

читати далі »

Пасемко Іван - Про престижність української мови

У статті йдеться про лаконічність, стислість та красу української мови як однієї зі слов’янських, що двічі була призером на знаних паризьких конкурсах поряд з італійською, французькою, фарсі та грузинською у 30-х роках ХХ ст., порівнюються окремі лексеми з польською, російською та чеською мовами, досконалість нашої мови при відтворенні складних німецьких голосних типу о-умляут, а-умляут, еu- тощо на відміну від російської, яка цей німецький о-умляут відтворює аж трьома голосними: -е- (мебель), -е- (амёба, Шрёдер), -э- (экономика).

Ключові слова: престижність, конкурси, фахівці українського слова, Крюкова, Стратієнко, Мазур, Манько, правопис російських префіксів, старожитність української, Грушевський, Ламанський, Фасмер, Шахматов, Рильський, Білоус.

О престижности украинского языка

В статье идет речь о лаконизме, сжатости и красоте украинского языка как одного из славянских языков, который дважды был призером на известных парижских конкурсах рядом с итальянским, французьким, фарси и грузинським в 30-х годах ХХ ст., сравниваются отдельные лексемы с польським, российским и чешским языками, совершeнство украинского языка при передаче сложных немецких гласних -е- (мебель), -е- (амёба, Шрёдер), -э- (экономика).

Ключевые слова: престижность, конкурсы, специалисты украинского языка, Крюкова, Стратиенко, Мазур, Манько, правописание русcких предлогов, старинность украинского языка, Грушевский, Ламанский, Фасмер, Шахматов, Рыльский, Билоус.

About Prestige of Ukrainian Language

In the article author examined laconism and beauty of Ukrainian language as one of the Slavic languages which twice was a winner along with Italian, France, Farsi and Georgian in famous language competitions in Paris in the 30’s of the XX century. Author compared some Ukrainian lexemes with Polish, Russian and Czech languages and emphasized perfection of the Ukrainian language in reproduction of difficult German consonants o, a, eu.

Key words: prestige, competitions, Ukrainian language specialist, Kryukova, Stratiyenko, Mazur, spelling of prepositions, Man’ko, Hrushevskyi, Lamanskyi, Fasmer, Shakhmatov, Rylskyi, Bilous.

читати далі »

Чолану Людмила - Право на брехню?

Обучение на украинском языке в Молдавии: право на выбор В истории внедрения украинского языка в школьное обучение в Молдове немало загадок. Крайнюю озабоченность этим вопросом еще в начале 90-х годов проявлял г-н Мэткаш, инициатор закрытия десятков школ с русским языком обучения. Его негласный девиз был примерно таким: «Учитесь на любом языке, только не на русском!» Усилиями другого скандально известного министра в некоторых школах обучение действительно перевели с русского языка на украинский. Удалось ли тем самым удовлетворить этнокультурные потребности украинцев Молдавии? Большинство из них, удрученные раздающимися на каждом шагу требованиями знания государственного языка, на вопрос, следует ли в школе изучать украинский язык, дают положительный ответ...

читати далі »

Гоян Ярема - «Веселка» живе Україною

Звертаюся до вас, любі читачі, з тієї п'яді української землі, яку огортаємо особливою любов'ю, бо тут стоїть наш рідний дім – добре знане в Україні і в світі Державне видавництво дитячої літератури "Веселка", якому від роду наближається сімдесятий рік. Земля ця жива і додає нам сил, бо в ній – корінь нашого життя, бо Україна – усім нам мати і для України, її народу, дітей ми в затяжній кризі українського книговидання стараємось працювати так, як мати вчила...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet